19 lipca 2024

Zajęcia komputerowe dla mieszkańców Gminy Uchanie

W ramach projektu organizowane będą zajęcia praktyczne z obsługi komputera dla 264 mieszkańców gminy wraz z poczęstunkiem, ponadto gmina zakupi 24 nowoczesne laptopy, które po zrealizowaniu projektu zostaną przekazane do szkół podstawowych na terenie gminy.

Reklamy

 

Gmina Uchanie rozpoczyna realizację projektu „W sieci bez barier” pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Uchanie”.

Dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Leszka Czerwonkę umowy z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw, na realizację przedsięwzięcia, gmina otrzyma 147 826 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów zadania.

Reklamy

W ramach projektu organizowane będą zajęcia praktyczne z obsługi komputera dla 264 mieszkańców gminy wraz z poczęstunkiem, ponadto gmina zakupi 24 nowoczesne laptopy, które po zrealizowaniu projektu zostaną przekazane do szkół podstawowych na terenie gminy.

Zajęcia będą odbywały się w 12 osobowych grupach po 32 godziny zajęć praktycznych. Planowane zajęcia będą dobrane względem grup uczestników:

Reklamy

• „Mój biznes w sieci”/”Rolnik w sieci”

• „Działam w sieciach społecznościowych”/”Rolnik w sieci”

• „Rodzic w sieci”

• „Kultura w sieci”

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą uzyskać informację w Urzędzie Gminy Uchanie, ul. Partyzantów 1, Uchanie lub telefonicznie: 846577266 wew. 21