Zakończono kolejne remonty dróg w gminie Hrubieszów – ZDJĘCIA

Zakończyły się prace przy przebudowie czterech odcinków dróg gminnych w Ślipczu, Białoskórach, Cichobórzu i Moniatyczach, w gminie Hrubieszów. Łącznie wyremontowano 2708 m nawierzchni.

Reklamy

Gmina Hrubieszów informuje o realizacji zadań ujętych w planie budownictwa drogowego gminy na rok 2021.

­

Ślipcze

Przebudowano drogę gminną nr DG 111102L. Zakres prac objął poszerzenie istniejącej podbudowy oraz wyrównanie tłuczniem sortowanym o grubości do 10 cm po zagęszczeniu, ułożeniu dwóch warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm po zagęszczeniu, utwardzenie poboczy i zjazdów do posesji oraz oznakowanie pionowe.

Długość remontowanego odcinka to 950 m, szerokość 5,5 m.

Koszt inwestycji wyniósł 628089,50 zł z czego 314045,50 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a 314 044 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

­

Białoskóry

Przeprowadzono remont drogi gminnej nr: 111156L. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni, oczyszczenie i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4 cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

Długość wyremontowanego odcinka to 500 m, szerokość 3 m.

Koszt prac wyniósł 82 287 zł. Inwestycja w całości sfinansowana została z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.

­

Cichobórz

Wykonano przebudowę drogi gminnej, wewnętrznej – na działkach nr 374 i 375. Zakres prac objął poszerzenie istniejącej podbudowy oraz wyrównanie tłuczniem sortowanym o grubości do 10 cm po zagęszczeniu, ułożeniu dwóch warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm po zagęszczeniu, utwardzenie poboczy i zjazdów do posesji.

Długość odcinka to 998 m, szerokość 3,5 m.

Koszt inwestycji wyniósł 338 568,08 zł. Cała kwota sfinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

­

Moniatycze

Przeprowadzono remont drogi gminnej nr 111085L. Zakres prac objął odsłonięcie krawędzi jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zwałowaniu, wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grubości 4cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej o grubości 3cm po zagęszczeniu.

Długość odcinka wynosi 260 m, szerokość 3,5 m.

Koszt inwestycji zamknął się kwotą 65 282,25 zł. Inwestycja sfinansowana została z funduszy sołeckich oraz budżetu gminy.

­

(info i fot. UG Hrubieszów)


Zobacz też:

Wakacyjne warsztaty kreatywne w Wołajowicach – ZDJĘCIA

Wakacyjne warsztaty kreatywne w Wołajowicach – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie