Zakończono przebudowę drogi Strzelce – Stefankowice – Moniatycze

Powiat Hrubieszowski zakończył realizację przebudowy drogi powiatowej Strzelce – Stefankowice – Moniatycze o długości łącznej 8,2 km.

Reklamy

 

Powiat Hrubieszowski zakończył realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1855L Strzelce-Stefankowice- Moniatycze od km 7+170 do km 10+440, od km 11+105 do km 11+535, od km 12+670 do km 13+235 i od km 13+885 do km 17+820, długości łącznej 8,200 km.”

Projekt obejmował przebudowę 8,200 km odcinka drogi w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, skrzyżowań, jak i również oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu, mającego połączenie z drogami gminnymi obsługującymi tereny rolne, a także poprawiającego dojazd do działek i posesji dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną Gminy Hrubieszów i Powiatu Hrubieszowskiego.

Wykonawcą  drogi  była  firma Budimex S. A.  z siedzibą  w Warszawie.  Droga  realizowana była  w okresie  od 30 maja 2017 r.   do 31 lipca 2017 r.

Ogólny koszt  zrealizowanej  inwestycji wyniósł  2 499 382,61 zł,  z czego kwota 1 536 660 zł  stanowi otrzymaną dotację ze środków PROW na lata 2014-2020,  kwota 962 722,61 zł stanowi wkład własny Powiatu Hrubieszowskiego i Gminy Hrubieszów.

Zrealizowana  inwestycja  zwiększy dostępność  komunikacyjną  dla  miejscowości  Moniatycze Kolonia, Moniatycze,  Stefankowice  Kolonia,   Stefankowice  położonych   w ciągu drogi powiatowej nr 1855L, zwłaszcza dla producentów rolnych i turystów poprzez przebudowę tej drogi.

 

Zdjęcia:

http://www.starostwo.hrubieszow.pl//news/833/zakonczono-przebudowe-drogi-strzelce-stefankowice.html

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie