Zapisy do OREW-u w Alojzowie

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Alojzowie powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne.

Reklamy

 

Istnieje możliwość zapisu do naszego ośrodka dzieci i młodzieży, którym możemy zapewnić:

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

– wychowanie przedszkolne (od 3 roku życia)

– roczne przygotowanie przedszkolne

– kształcenie specjalne (odziały edukacyjno – terapeutyczne)

– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

 

Już od nowego roku szkolnego 2019/2020 będziemy mogli zaproponować bezpłatny transport dla naszych wychowanków.

Przypominamy, że Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) powstał z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Placówkę wyróżnia bogate zaplecze dydaktyczne (Sala SI, Sala Doświadczania Świata, Sala Metody Nauczania Kierowanego Peto, sala zabaw z dywanem interaktywnym, wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny m.in.: PCEye Go).

Nasza kadra to wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda i rehabilitanci, którzy dbają o efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków.

Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Do OREW-u dzieci przyjmowane są na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki znajdują się na stronie www.werbkowice.psouu.org.pl

Niedawno w Telewizji Polskiej pojawił się reportaż przedstawiający naszą placówkę. Zachęcamy do obejrzenia.  

https://lublin.tvp.pl/30126927/wlaczeni-i-aktywni?fbclid=IwAR2Ku3-5OEbZhRjCodY_lHcpakrrJtuOWDpDLpQpt-bMfOtIrIJ2Lg1HGWo 

 

Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 84 – 627 41 96.

 


tekst: OREW