Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Stara Tradycja”

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków i śpiewaków – kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuł na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.

Reklamy

10 finalistów konkursu weźmie udział w koncercie finałowym Starej Tradycji podczas festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie, 22 kwietnia 2014. Laureatów wyłoni jury złożone z ekspertów, muzyków oraz badaczy żywego dziedzictwa muzycznego.

Konkurs „Stara Tradycja” organizowany jest przez Fundację „Wszystkie Mazurki Świata” w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.      UCZESTNICY

· Uczestnikami Konkursu „Stara Tradycja” mogą być muzycy i zespoły, które nie mają jeszcze na swym koncie autorskiej publikacji płytowej.

· Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści), jak i zespoły – zarówno instrumentalne (kapele), jak i śpiewacze.

· Wiek wykonawców zgłoszonych do konkursu (solistów bądź członków zespołów/kapel) nie powinien przekroczyć 40 lat.

· Każdy z uczestników konkursu może zostać zgłoszony tylko raz – jako członek zespołu/kapeli bądź solista.

· Laureaci trzech pierwszych miejsc edycji 2013 proszeni są o nie branie udziału w dwóch kolejnych edycjach konkursu (2014, 2015).

 

2.      ZGŁOSZENIA

· Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 3 nagrania w formacie mp3 z utworami będącymi kontynuacją konkretnej tradycji muzycznej z terenu Rzeczpospolitej. Nagrania należy przesłać na adresstara.tradycja@festivalmazurki.pl do 16 marca 2014. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

· Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości przyjazdu na koncert finałowy konkursu Stara Tradycja (22 kwietnia 2014, Warszawa) – w przypadku zakwalifikowania do finałowej dziesiątki.

· Wraz z nagraniami należy przysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączniku, a także do pobrania na stronie Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata www.festivalmazurki.pl w zakładce Stara Tradycja). W formularzu należy podać źródła nadesłanych utworów (nazwiska muzykantów, od których pochodzą melodie, tytuły nagrań archiwalnych, publikacji itp.).

 

3.      NAGRODY

· Pierwsza trójka laureatów IV edycji konkursu Stara Tradycja otrzyma nagrody pieniężne. Łączna pula nagród w 2014 roku wynosi 4500 zł.

· Zdobywca I miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu podczas jednego z koncertów na Festiwalu „Nowa Tradycja” w Warszawie, organizowanego przez Program II Polskiego Radia.

 

4.      JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW

· Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu Jury oraz publiczności.

· W Jury konkursu zasiadają eksperci, badacze polskiej muzyki ludowej oraz muzycy – praktycy żywego dziedzictwa muzycznego.

Skład Jury: Ewa Grochowska, Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek, Marcin Pospieszalski, Tomasz Nowak, Adam Strug, Janusz Prusinowski.

· W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym (22 kwietnia, Warszawa). Wszystkie zgłoszenia zostaną zakodowane przez organizatora – Jury oceniać będzie anonimowe nagrania. Nadesłane utwory muszą zostać opatrzone dokładną informacją o pochodzeniu melodii (nazwiska muzykantów, nazwy kapeli, regionu i wsi lub tytuły wydawnictw, które stały się źródłem dla młodych muzyków).

· Koncert finałowy „Stara Tradycja” jest jednym z kluczowych wydarzeń Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” i łączy się z informacją i promocją całego Festiwalu. Jest on wydarzeniem zarówno jako finał konkursu jak i jako spotkanie jego uczestników. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w koncercie finałowym (22 kwietnia 2014, Warszawa).

 

ZGŁOSZENIA (nagrania i formularz)

PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 16 MARCA 2014  NA ADRES:

stara.tradycja@festivalmazurki.pl


Formularz zgłoszeniowy »