Zapraszamy do udziału w Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice

22 marca 2015r. na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach odbędzie się Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice. Zapraszamy do udziału.

Reklamy

 

REGULAMIN KIERMASZU TRADYCJI WIELKANOCNYCH GMINY WERBKOWICE

Kiermasz odbędzie się 22 marca 2015r. o godzinie 13:00 – plac przed GOK

1.ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
Gminna Rada Kobiet w Werbkowicach

2.UDZIAŁ W KIERMASZU
W kiermaszu mogą wziąć udział osoby (grupy) pochodzące tylko z terenu gminy Werbkowice:
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– Stowarzyszenia,
– Reprezentacje miejscowości w grupie liczącej nie więcej jak 5 osób, w tym dzieci i młodzież

3.CEL KIERMASZU:
– kultywowanie tradycji ludowej,
– edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,
– promocja lokalnego rękodzieła i tradycji związanej z symboliką wielkanocną,

4.PROGRAM KIERMASZU:
– oficjalne otwarcie Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych – godz. 13:00
– możliwość zakupu wystawianych produktów przez odwiedzających
– zakończenie Kiermaszu – godz. 16:00

5.ZASADY UDZIAŁU:
– udział w Kiermaszu za „Zgłoszeniem” telefonicznym: 84 657 20 32 lub 84 657 20 78 
do dnia 19 marca 2015r.
– uczestnicy Kiermaszu prezentują rękodzieło o symbolice wielkanocnej.

Osoby do kontaktu: E. Swatek-Wańczycka, A. Pawlos, K. Serafin

Organizatorzy Kiermaszu zapewniają uczestnikowi (grupie) do prezentacji rękodzieła wielkanocnego: 1 stół, krzesła do 5 szt.