Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową 2017

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową 2017.

Reklamy

 

POWIATOWY KONKURS

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2017

 

ORGANIZATORZY

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

 

CELEM KONKURSU jest:

pogłębienie wiedzy dzieci o tradycji Bożonarodzeniowej

kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych

rozwijanie upodobań plastycznych

konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów

 

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany Świętami Bożego Narodzenia

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

 konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego

utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych

 wykonanie jednej pracy plastycznej związanej tematycznie z wybranym zdarzeniem oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru tematu lub zdarzenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

 

PRACE o formacie A5 winny zawierać następujące informacje podane bardzo czytelnie :

– nazwę Konkursu

– imię i nazwisko,

– klasę,

– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs

– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

Dane można podać w formie tabelarycznej (poniżej tabelka do naklejenia na pracę).

 

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE.

 

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ.

 

ORGANIZACJA

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 04 grudnia 2017 roku na adres:

 

 

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 11, tel. 84 696 27 83

www.muzeum-hrubieszow.com.pl

z dopiskiem KONKURS

 

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach klasowych I-III, IV-VI, klasy VII i gimnazja oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Prace nagrodzone i wyróżnione biorą udział w wystawie pokonkursowej.

 

O terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 12 grudnia 2017r.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW

poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty

prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

 

Tabelka do naklejenia na pracę (wypełnić drukowanymi literami)

 

Konkurs plastyczny KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Imię i Nazwisko autora

 

Klasa

 

Nazwa i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na konkurs

 

Telefon szkoły bądź placówki kierującej pracę

 

Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego