Zbiórka pieniędzy na renowację cmentarza w Werbkowicach

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy na ostatni etap prac renowacyjnych na zabytkowym cmentarzu w Werbkowicach. Dla darczyńców przewidziano nagrody.

Reklamy

 

Opis zbiórki, w tym wykaz potrzeb i możliwość donacji pod linkiem: 

https://zrzutka.pl/jemtss

 

Zbiórka dotyczy społecznego remontu nagrobków na zabytkowym cmentarzu prawosławnym w Werbkowicach oraz prac remontowych na innych pozbawionych opieki zabytkowych nekropoliach w sąsiedztwie Werbkowic.

 

***

 

O cmentarzu…

Nekropolia została utworzona prawdopodobnie w połowie XIX w. dla parafii greckokatolickiej. Po jej likwidacji w 1875 roku zarządzana przez parafię prawosławną. Cmentarz użytkowany był do II poł. lat 40. XX w. Po wysiedleniu większości prawosławnej ludności ukraińskiej w 1945 r. do ZSRR popadł w ruinę.

Na cmentarzu zachowało się ponad dwadzieścia nagrobków kamiennych i betonowych z inskrypcjami w języku rosyjskim i polskim. Nagrobki kamienne wykonano z roztoczańskiego wapienia według form typowych dla warsztatów józefowskiego ośrodka kamieniarskiego.

Strona cmentarza na Facebooku

 

Poniżej relacja filmowa z jednej z akcji na cmentarzu w Werbkowicach.


(fot. Mariusz Sawa)

 Zobacz też:

POWIAT – Prace na zabytkowym cmentarzu w Werbkowicach 

POWIAT – Fakty TVN na prawosławnym cmentarzu w Werbkowicach 

POWIAT – Zabytkowy cmentarz w Werbkowicach zimą

POWIAT – Cmentarz prawosławny w Werbkowicach – na ratunek zabytkowi – II akcja wolontariacka