8 grudnia 2023

Zosin: Betlejemskie Światełko Pokoju przekazane społeczności ukraińskiej

19 grudnia Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Hrubieszów przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju społeczności ukraińskiej. Tradycyjnie spotkanie odbyło się na przejściu granicznym w Zosinie.

Reklamy

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, duchowni, zuchy, harcerze, , uczniowie szkół polskich i ukraińskich.

„W Tobie jest Światło” to hasło tegorocznej Sztafety Betlejemskiego Światełka Pokoju, które według tradycji zapalne jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Dzięki skautom i harcerzom Światełko dociera do wielu państw europejskich i gości w wielu instytucjach, kościołach, organizacjach.

Reklamy

Tegoroczne hasło nawiązuje do słów Ojca Świętego Franciszka „Idź i głoś” i zawiera w sobie prośbę oraz przesłanie aby nie odwracać się od potrzeb drugiego człowieka i podążać za głosem Boga.