Zosin: Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

„Zauważ człowieka” to hasło jakie towarzyszy tegorocznemu przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Również i w tym roku Harcerze Hufca Hrubieszów przekazali przywiezione z Zakopanego Światło Pokoju na Ukrainę.

Reklamy


Uroczyste spotkanie odbyło się 16 grudnia 2015 roku na moście granicznym w Zosinie. 

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe miasta Hrubieszów, przedstawiciele powiatu, duchowieństwo oraz służby Straży Granicznej i Służby Celnej.

Odebranie Światełka przez reprezentacja ZHP Hufiec Hrubieszów odbyło się podczas 25 Zlotu Światła Betlejemskiego Pokoju w dniach w dniach 11-13 grudnia. 

Harcerze odebrali Światło z rąk Druhny Naczelniczki, aby przekazywać je pod tegorocznym hasłem „Zauważ człowieka”.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.źródło i fot. UM Hrubieszów