18 lipca 2024

ZSP w Moniatyczach: Jak udzielać pierwszej pomocy

W dniu 5 maja 2015 roku trzecioklasiści z Gimnazjum w Moniatyczach przedstawili uczniom ze szkoły podstawowej w Moniatyczach projekt edukacyjny.

Reklamy

 

W dniu 5 maja 2015 roku trzecioklasiści z naszego gimnazjum, a mianowicie: Michał Sobowicz, Martyna Oleszczuk, Krystian Tyczyński, Daria Spadło, Mateusz Sadowski i Artur Bartman przedstawili uczniom ze szkoły podstawowej w Moniatyczach projekt edukacyjny.

Celem projektu, którego tematyka zawierała się w haśle: „Jak udzielić pierwszej pomocy?”, było kształtowanie u dzieci świadomości oraz postawy sprzyjającej bezpieczeństwu, a także przygotowanie ich do właściwego zachowania podczas zagrożenia. Dzięki projektowi uczniowie mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Reklamy

Cele szczegółowe projektu:

• zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych,
• nauka zachowania się na miejscu wypadku oraz sposobu prowadzenia akcji ratunkowej,
• uświadomienie uczniom potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy,
• doskonalenia umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,
• nabywanie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
Projekt składał się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie praktyczne obejmowało właściwe wykonanie obserwacji czynności życiowych poszkodowanego, badanie przytomności, resuscytację krążeniowo – oddechową, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej, opatrywanie złamań oraz bandażowanie głowy , nabycie umiejętności kierowania akcją ratowniczą oraz wzywania pogotowia ratunkowego.
Uczniom ze szkoły podstawowej bardzo spodobał się pokaz, który zaprezentowali im gimnazjaliści pod kierunkiem nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa Pana Sławomira Perkmana.

ReklamyM. Sobowicz