6 grudnia 2023

ZSP w Moniatyczach: Pasowanie na czytelnika

30 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Moniatyczach odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy II. Uroczystość poprzedziła lekcja otwarta dla rodziców. Podczas zajęć o tematyce: „Książka to godny szacunku przyjaciel,” drugoklasiści poznali m.in. jak należy szanować książki, etapy jej powstawania.

Reklamy

 

Uczniowie przedstawili również montaż słowno-muzyczny, podczas którego nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą szanować i kochać książki.

W dalszej części uroczystości pani S. Luchowska z biblioteki Publicznej w Moniatyczach, pasowała uczniów na czytelników i wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Reklamy

Na zakończenie pani dyrektor K. Lewandowska podziękowała wszystkim za udział i zachęciła do czytania książek.

 

Wychowawca klasy II