1% na Polski Czerwony Krzyż zostaje u Nas

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą do mieszkańców województwa o przekazanie 1% od podatku dochodowego na rzecz PCK (nr KRS 0000225587).

Reklamy

 

Krótkie podsumowanie działalności PCK w województwie lubelskim w 2014 roku

Przez cały rok wśród mieszkańców regionu rozdysponowaliśmy ponad 163 000 kg jabłek, a w okresie przedświątecznym przekazaliśmy 19 520 kg żywności w ramach paczek świątecznych. Dzięki dwóm zbiórkom w sklepach Stokrotka zebraliśmy 8 700 kg żywności, którą następnie przekazaliśmy dla 837 osób. Udało nam się ufundować 470 wyprawek szkolnych dla dzieci, a 288 dzieci wysłaliśmy na kolonie w góry. W naszych spotkaniach wigilijnych wzięło udział 300 osób starszych i samotnych.

W 2014 roku 412 sióstr PCK sprawowało opiekę nad 1198 podopiecznymi (ponad 633 tysiące godzin opieki) w różnych miastach i gminach województwa.

W minionym roku zrealizowaliśmy w sumie 808 akcji prozdrowotnych dla 21 935 dzieci i młodzieży. 1 657 uczniów z 77 szkół wzięło udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Przy PCK działa 37 klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszających 485 członków i 2430 wolontariuszy. Krew zbieraliśmy podczas akcji: „Młoda Krew Ratuje Życie” (zebrano 917 litrów krwi) oraz „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” (zebrano 760 litrów krwi). Ponadto w minionym roku nadano 1707 tytułów „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Przeszkoliliśmy 342 osoby na 31 podstawowych kursach pierwszej pomocy i 212 osób na 18 kursach elementarnych. Zorganizowaliśmy 108 pokazów z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

1% wzmacnia działalność PCK w Twojej okolicy

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 15 oddziałów rejonowych PCK. Każdy z nich sam decyduje na co przeznaczyć środki zebrane z odpisu od podatku dochodowego.

Przekazując swój 1% na PCK wspierasz oddział rejonowy, który prowadzi działania w Twojej okolicy. Dzięki temu będziemy mogli np. ufundować więcej wyprawek szkolnych dla dzieci, zorganizować więcej pokazów udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzić więcej działań zachęcających do oddawania krwi.