10 osób aresztowanych! Rozbito międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Zarządu CBŚ KGP w Krakowie wykonując czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dokonali rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem towarów nie posiadających polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci papierosów z terytorium Ukrainy do Polski.

Reklamy

W skład rozbitej grupy przestępczej wchodziło 7 obywateli RP, 1 obywatel Ukrainy, 1 obywatel Armenii oraz 1 obywatel Azerbejdżanu. Członkowie grupy przestępczej zamieszkiwali w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim i kujawsko – pomorskim. Modus operandii grupy polegał na przemycie wyrobów tytoniowych przez rzekę graniczną Bug przy użyciu pontonów, których załadunek odbywał się na ukraińskim brzegu a rozładunek po polskiej stronie, skąd papierosy były odbierane i odwożone w głąb kraju. Towary akcyzowe były również skupowane i przechowywane przez członków grupy przestępczej a następnie odwożone do odbiorców.

Przemyt wyrobów akcyzowych odbywał się również przy wykorzystaniu linii kolejowej LHS biegnącej z Ukrainy do m. Sławków (woj. śląskie), gdzie papierosy ukrywane były w przewożonych ładunkach m. in. drewna i rudy żelaza. Grupa przestępcza do przechowywania przemyconego i podrobionego towaru wykorzystywała specjalnie do tego celu wynajęte magazyny i garaże zlokalizowane na terenie całego kraju.

W trakcie dokonanego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i budynków gospodarczych  u zatrzymanych mieszkańców woj. lubelskiego, woj. małopolskiego, woj. łódzkiego oraz woj. kujawsko – pomorskiego ujawniono łącznie wyroby akcyzowe  w postaci 39 152 paczek papierosów różnych marek o wartości rynkowej 426 450 zł. W trakcie prowadzonych działań w sumie zabezpieczono około 1 miliona sztuk papierosów oraz krajankę tytoniową.

Szacuje się, że rozbita grupa przestępcza w okresie od  stycznia 2012r. do listopada 2013r. przemyciła z terytorium Ukrainy do Polski oraz wprowadziła lub usiłowała wprowadzić do obrotu towar w postaci  381 809 paczek papierosów o wartości rynkowej 4 056 450 zł. Przedmiotowa działalność naraziła Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconych podatków w wysokości 4 000 000 zł.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach  1 ob. RP postawiła zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw skarbowych, tj. o czyn z art. 258 § 3 kk, z art. 86 § 1 kks w zb. z art. 54 § 1 kks i inne.Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzut udziału  w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nabywanie, przechowywanie, przewożenie i sprzedaż wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk, 65§ 1 kks i inne.

W stosunku do części podejrzanych sąd zastosował areszt tymczasowy, a wobec pozostałych dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Ponadto zajęto mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar i grzywien   o wartości około  1 000 000 zł. Sprawa ma charakter rozwojowy, przewidziane są dalsze zatrzymania.


Info i fot. NOSG