20 lat GOK w Horodle

Horodło

Reklamy

W sobotę – 15 maja 2010 r. w Horodle odbyła się w siedzibie Jubilata, jubileuszowa uroczystość 20 – lecia Gminnego Ośrodka Kultury. Było bardzo miło, uroczyście, gwarno, wesoło, wspomnieniowo, życzliwie, uznaniowo, kwieciście, o dalszych zamierzeniach, itp. – po prostu tak jak być powinno.

Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał p. Józef Krzywiński, jedyny jak dotychczas dyrektor GOK-u w Horodle, odczytał rówież list od Wojewody Lubelskiego i byłego Starosty Hrubieszowskiego Pana Zdzisława Kosakowskiego oraz Pan Paweł Kłosiński przedstawiciel Starostwa Hrubieszowskiego odczytał list Starosty Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwy. Następnie Pan Józef Krzywiński przedstawił sprawozdanie jak doszło do wybudowania tego budynku i powstania Gminnego Ośrodku Kultury oraz dwudziestoletniej jego bogatej działalności. Kilka osób otrzymało dyplomy – podziękowania, natomiast p. Dyrektor nagrodę kulturalną wojewódzką. Wszyscy goście i nagrodzeni otrzymali również gromkie brawa. W końcu ustawiła się do p. Dyrektora długa kolejka z kwiatami i różnymi nagrodami w dowód olbrzymiego zaangażowania i wykonania wysokiej jakości działalności na rzecz upowszechniania i przekazywania kultury oraz kultury fizycznej wśród horodelskiej społeczności.

Reklamy

Zgodnie z programem nastąpiła oczekiwana prezentacja bogatego dorobku artystycznego zespołów dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych działających u Jubilata, w gminie Horodło oraz Zespołu Szkół w Horodle. Po kilkugodzinnej prezentacji, wszyscy chętni uczestnicy Uroczystości (nie tylko Vipowie !) udali się na obiad z przystawkami i deserami. Uroczystościom towarzyszyła, udekorowana scena, wystawa malarska p. Patyjewiczów, kronik Jubilata, itp. Konferansjerkę prowadziła p. Joanna Stefaniak.

Jednodniówka

Z okazji XX – lecia została wydana Jednodniówka Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle pod redakcją animatora kultury Kazimierza Spaleńca zawierająca m.in. wywiady z Krzysztofem Bożkiem – wójtem gminy Horodło, Józefem Krzywińskim – dyrektorem GOK, przedstawienie przez p. Halinę Bacańską życia kulturalnego i sportowego w Horodle przed 1990 r. oraz w drugim artykule twórczy Dorobek Wiery Kucharskiej, Marian Świstowski opisał jak doszło do budowy GOK w Horodle, wspomnienia Stanisława Jeżyny, zaprezentowane są aktualnie działające Zespoły i Koła zainteresowań, przeczytamy wiersze miejscowych poetów: Kazimierza Juszczuka,. Stanisława Jeżyny, Wiery Kucharskiej, Kazimierza Jana Dejera, zapoznamy się z obszernym kalendarium działalności GOK w Horodle opracowanym przez niżej podpisanego, a uzupełnionego przez Joannę Stepaniuk, są podziękowania dla instytucji i osób współpracujących z Jubilatem. Wewnątrz numerów jest również mnóstwo zdjęć wykonanych przez Waldemara Kuzko, Krzysztofa Słupskiego i Joannę Stepaniuk. Jednym słowem warto ten numer mieć.

Więcej zdjęć i relacji będzie zamieszczonych na stronie GOK w Horodle.

Opracował – mak

zobacz zdjęcia »