3 miliardy w ciągu trzech pierwszych dni

1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Już w ciągu trzech pierwszych dni ich realizacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na konta bankowe około 420 tys. rolników Agencja przekazała 3 miliardy złotych. Beneficjentom Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie w okresie 1-3.12.2010 wypłacono 29 926 045,37zł.

Reklamy

b>3 miliardy złotych przekazała ARiMR rolnikom w ciągu trzech pierwszych dni realizacji dopłat bezpośrednich za 2010 r.

1 grudnia br. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Już w ciągu trzech pierwszych dni ich realizacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na konta bankowe około 420 tys. rolników Agencja przekazała 3 miliardy złotych. Nigdy wcześniej w historii Agencji tak wielka suma pieniędzy nie trafiła do tylu rolników w ciągu tak krótkiego okresu. Realizacja dopłat bezpośrednich jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników. Tyle wniosków wpłynęło wiosną tego roku do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby już ponad 980 tysięcy rolników, czyli ponad 70%, otrzymało już decyzję o przyznaniu takich dopłat, co świadczy o znakomitym przygotowaniu Agencji do realizacji tych płatności. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w tym roku klęską powodzi.

Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2010 r. wynosi 12,8 miliarda złotych. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu wymiany wynoszącego 3,9847 złote za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat dopłat bezpośrednich będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrośnie ona o 10% i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100% wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 UE.

Beneficjentom Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie w okresie 1-3.12.2010 wypłacono 29 926 045,37zł.

Beneficjentami BP ARiMR w Hrubieszowie są m.in.:
– Rolnicy indywidualni
– Grupy wyznaniowe ( parafie Rzymskokatolickie , Prawosławne)
– Koła łowieckie
– Przedsiębiorstwa
– Stowarzyszenia
– Spółki jawne, Spółki z o.o.
– Instytucje kulturalne (Gminne Ośrodki Kultury, Muzea)
– Ochotnicza Straż Pożarna

Do końca bieżącego roku planowana jest wypłata 70% złożonych wniosków o płatności bezpośrednie.

Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich w roku 2010
(Rodzaj płatności / Stawka płatności)

– Jednolita płatność obszarowa (JPO) 562,09 zł/ha

– Uzupełniająca krajowa płatność bezpośrednia do powierzchni upraw podstawowych (UPO) 327,28 zł/ha

– Płatność do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 439,03 zł/ha

– Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok (chmiel historyczny) 1420,07 zł/ha

– Płatność cukrowa 50,42 zł/tonę

– Przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich 1593,87 zł/ha

– Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych 207,28 zł/ha

– Oddzielna płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 157,16 zł/tonę

– Płatność do krów 346,43 zł/szt.

– Płatność do owiec 105,91 zł/szt.

***

Sporządził:
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie
Mgr inż. Stanisław Gil