45 lat minęło

W dniu 10.09.2011 r. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Moniatycz oraz członkowie Zespołu Śpiewaczego „Zuzanki” z Moniatycz świętowali Jubileusz 45-lecia działalności.

Reklamy

Koło Gospodyń Wiejskich w Moniatyczach powstało w 1966 roku. Założycielami Koła były: Zofia Lipka, Zuzanna Mroczek i Romana Będzińska. Pierwszą przewodniczącą była, już nie żyjąca, Teresa Mroczek, następnie przez blisko 40 lat funkcje tę pełniła Anna Bogucka. Na przestrzeni 45 lat koło prowadziło działalność o szerokim zakresie. W ramach działalności kulturalnej m.in. wycieczki oraz imprezy lokalne. Panie organizowały kursy: masarski, cukierniczy, dziewiarski, fryzjerski. Finansowały i organizowały imprezy dla dzieci i Seniorów. Członkinie Koła promują sołectwa Moniatycze i Moniatycze Kolonia na wielu imprezach. Wystawiają sztuki teatralne a na stoiskach prezentują rękodzieło i swojskie jadło. W chwili obecnej Koło liczy 21 członkiń a jego przewodniczącą jest Grażyna Starykiewicz.

Działalność Zespołu Śpiewaczego „Zuzanki” nierozerwalnie łączy się z działalnością KGW gdyż twórcami zespołu były założycielki i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwszym kierownikiem Zespołu a zarazem instruktorem była Zuzanna Mroczek, później przez blisko 20 lat, Wanda Łopocka. Nazwę „Zuzanki” Zespół obrał cztery lata temu na cześć i dla upamiętnienia pierwszej szefowej zespołu. Od początku Zespół uświetnia swoimi występami imprezy gminne, powiatowe i regionalne. Działalność jego nie ogranicza się tylko do śpiewania. Członkowie Zespołu wystawiali sztuki teatralne oraz skecze. Ciągle biorą udział w licznych konkursach i przeglądach zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia m.in. w: Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”, Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach, Powiatowym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach czy Festiwali Pieśni Maryjnej
w Górecku Kościelnym. Od 2008 roku Zespół prowadzi instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach – Janusz Bogatko. Od 2009 roku w Zespole śpiewają także mężczyźni. Obecnie Zespół liczy 17 osób, kierownikiem jest Grażyna Starykiewicz a ich repertuar to pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, żołnierskie, partyzanckie, pieśni religijne, kolędy i pastorałki.

Na Jubileusz przybyli zaproszeni goście w osobach: Feliks Rębacz – przewodniczący Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub., Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów, Janusz Jędrzejewski – przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów a zarazem sołtys sołectwa Moniatycze, Danuta Hojda – przewodnicząca Roztoczańskiej Rady Kobiet, Stanisław Olko – przewodniczący Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Irena Czerwińska – przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, Danuta Kloc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach, Danuta Gerynowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dariusz Czujkowski – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ks. Jerzy Sopel – proboszcz parafii Moniatycze. Na uroczystość zaproszone zostały delegacje zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości sąsiadujących z Moniatyczami oraz Panie, które działały w Kole w minionych latach.

Z okazji Jubileuszu Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska odznaczyła Koło Gospodyń Wiejskich w Moniatyczach pamiątkowym Medalem, pamiątkowy Medal otrzymał także Zespół Śpiewaczy „Zuzanki”. Ponadto Wojewoda wyróżniła pamiątkowymi dyplomami Panie, które śpiewają w Zespole od momentu jego powstania do chwili obecnej. A są to: Zofia Lipka, Wanda Łopocka, Halina Pawełczak, Danuta Buryła, Danuta Kaźmirek i Józefa Urbaniak. RZRKiOR w Tomaszowie Lub. uhonorował pamiątkowymi dyplomami wszystkie żyjące członkinie KGW, te które pracowały w Kole w latach poprzednich oraz te, które pracują w Kole w chwili obecnej, ponadto Roztoczański Związek ufundował z okazji Jubileuszu pamiątkowy puchar. Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman wystosował List Gratulacyjny, List Gratulacyjny przesłał również przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Wójt i Przewodniczący RG oprócz gratulacji przekazali Jubilatom nagrodę pieniężną, pozostali zaproszeni goście złożyli życzenia oraz liczne prezenty.

Tego samego dnia złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach: Teresy Mroczek – I przewodniczącej KGW i Zuzanny Mroczek – I kierowniczki Zespołu. Znicze zapalono także na grobach innych nieżyjących członkiń KGW i Zespołu.

***

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając
Foto: UG Hrubieszów