50 – lecia KGW w Wiszniowie

HrubieszówWiszniów

Reklamy

W dniu 24 października 2009 roku uroczyście obchodzono Jubileusz 50 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wiszniowie. Mszę Św. w intencji wszystkich działaczek Koła odprawił Proboszcz Parafii w Wiszniowie ks. Bogdan Bejgier.

***

W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński, Prezes Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub Feliks Rębacz, radni Rady Gminy w Mirczu Witold Pikuła i Bogdan Nosal, Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Edward Falęta, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu Marianna Sobczuk.

Jubilatki otrzymały kwiaty, odznaczenia, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz pieniężne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiszniowie powstało w 1959 roku z inicjatywy nieżyjącej już dziś Pani Reginy Momot. Spotkania i szkolenia gospodyń na początku działalności odbywały się w domach prywatnych. Od 1987 roku w Wiszniowie powstała remizo – świetlica a jej gospodarzem została Ochotnicza Straż Pożarna, która udostępniła jedno z pomieszczeń na potrzeby KGW.

W 2007 roku delegacja KGW uczestniczyła w Pierwszej Hrubieszowskiej Biesiadzie Kół Gospodyń Wiejskich w Gródku nad Bugiem.

W roku 2008 po raz pierwszy KGW brało udział w Nadbużańskim Jarmarku Agroturystycznym w Horodle – otrzymało wyróżnienie w konkursie na „Hrubieszowski produkt kulinarny 2008” w kategorii – ciasta, chleby i wypieki – za placek rozetkowy – wykonany przez p. Irenę Nosal.

Od 2 lat Koło uczestniczy w Targach Twórców Ludowych i Sztuki Kulinarnej organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiszniowie liczy 31 członkiń – które są chętne do współpracy i działalności, w większości są to młode osoby i w nich jest przyszłość naszej organizacji.

W związku z 50 – leciem Koła Gospodyń Wiejskickich Pan Feliks Rębacz – Przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub. przyznał honorową odznakę „Order Serca Matkom Wsi” dla:

1. Pani Józefy Hałas
2. Pani Bogusławy Jóźwiak
3. Pani Zofii Kustra
4. Pani Jadwigi Laskowskiej
5. Pani Krystyny Matysek
6. Pani Agaty Morawskiej
7. Pani Krystyny Silnickiej
8. Pani Krystyny Sławińskiej

Przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku w Tomaszowie Lub. przyznał „Dyplom Uznania” dla niżej wymienionych działaczek Koła Gospodyń Wiejskich, i są to:

1. Głaz Maria
2. Hałas Józefa
3. Harłajczuk Teresa
4. Janeczko Krystyna
5. Jóźwiak Bogusława
6. Jóźwiak Sylwia
7. Kozłowska Jadwiga
8. Kozłowska Renata
9. Kustra Zofia
10. Laskowska Jadwiga
11. Laskowska Renata
12. Łygas Anna
13. Łygas Grażyna
14. Matysek Krystyna
15. Morawska Agata
16. Nawój Małgorzata
17. Niemaszek Kazimiera
18. Nosal Irena
19. Powęska Katarzyna
20. Pikuła Irena
21. Pukaluk Justyna
22. Reder Krystyna
23. Reder Stanisława
24. Reder Wiesława
25. Silnicka Iwona
26. Silnicka Krystyna
27. Sławińska Krystyna
28. Sobuś Bożena
29. Tabaka Barbara
30. Teresińska Beata
31. Tomaszewska Wiesława
32. Wiśniewska Aneta

***

info i foto
UG Mircze

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009