55 umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W środę, 15 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 55 umów Beneficjentom w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość umów wyniosła ponad 23 mln złotych.

Reklamy

 

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak i Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej.

Przewodniczący Michał Mulawa gratulując beneficjentom podpisania umów mówił o wyzwaniach jakie czekają w najbliższym czasie Lubelszczyznę.  

– Przed nami nowa perspektywa finansowa i negocjacje nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będziemy chcieli wynegocjować jak najlepsze warunki zarówno dla Polski jak i dla województwa lubelskiego. Trzymam kciuki za szybką realizację Państwa inwestycji. – podkreślił przewodniczący Michał Mulawa.

To bardzo ważne, abyśmy razem działali na rzecz obszarów wiejskich przekonywał tymczasem członek zarządu Sebastian Trojak.

– Chciałbym, abyście w ramach swoich małych ojczyzn tworzyli małe metropolie, abyście dawali przykład ludziom, że można tu żyć i inwestować. My jako zarząd województwa będziemy was w tym wspierać. – dodał Sebastian Trojak.

 

***

 

W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zostało złożonych 89 wniosków o przyznanie pomocy finansowej w tym:

– na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania” złożono 53 wnioski o przyznanie pomocy finansowej,

– na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” złożono 36 wnioski o przyznanie pomocy finansowej,

 

Po przeprowadzonej ocenie zakwalifikowało się 60 wniosków w tym:

– na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania” 40 wniosków,

– na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 20 wniosków.

 

Jakie inwestycje będą mogły być realizowane?

W ramach złożonych wniosków zaplanowana została realizacja następujących inwestycji:

– w ramach operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania”:

  • budowa 21 świetlic i domów kultury,
  • przebudowa 19 świetlic i domów kultury,
  •  wyposażenie 10 świetlic i domów kultury,

– w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” zaplanowane jest:

  • odnowa 3 centrów miejscowości,
  • wykonanie 6 boisk sportowych,
  • wykonanie 4 placów zabaw,
  • wykonanie 3 siłowni terenowych,
  • oraz wykonanie ścieżki przyrodniczej, przebudowa parkingu, budowa tężni solankowej, budowa placu na cele artystyczne, budowa alei spacerowej, rewitalizacja skweru i fontanny, budowa skateparku, budowa miniplanetarium, rewitalizacja parku, zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

 

Wartość podpisanych z Beneficjentami 55 umów to kwota 23 140 744,00 zł.

Z tej kwoty 16 364 691 zł trafi na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania”, a 6 776 053 zł na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

 

***

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota pomocy
1 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 174 897
2 Gmina Adamów Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia. 342 774
3 Gmina Annopol Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynek w Annopolu. 315 859
4 Gmina Białopole Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce-Kolonia. 490 197
5 Gmina Biłgoraj Budowa boiska wielofuncyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siłowni zewnętrznej i strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bukowa. 500 000
6 Gmina Borki Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej. 500 000
7 Gmina Chełm Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupin Duży. 500 000
8 Gmina Czemierniki Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoczek. 500 000
9 Gmina Garbów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku z zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Garbowie – etap I. 497 655
10 Gmina Głusk Budowa świetlic w miejscowościach Kazimerzówka i Głuszczyzna. 1 000 000
11 Gmina Horodło Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Zosin. 500 000
12 Gmina Hrubieszów Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Husynne. 306 359
13 Gmina Jastków Obiekt kultury- świetlica w Miłocinie. 500 000
14 Gmina Kock Plac przy pomniku Generała Kleeberga przestrzenią publiczną dla mieszkańców i turystów. 410 023
15 Gmina Komarów Osada Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna. 500 000
16 Gmina Kraśniczyn Budowa Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej w Kraśniczynie Etap III – roboty wykończeniowe. 500 000
17 Gmina Krzczonów Ukształtowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie. 204 896
18 Gmina Krzywda Budowa budynku świetlicy wiejskiej  w Radoryżu Smolanym. 500 000
19 Gmina Kurów Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębie. 406 146
20 Gmina Łaszczów Modernizacja – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łaszczowie. 362 325
21 Gmina Łomazy Urządzenie obszaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez przebudowę stadionu i budowę skatepark`u.  500 000
22 Gmina Milanów Urządzenie obszaru rekreacji wraz z miniplanetarium na terenie miejscowości Milanów. 382 762
23 Gmina Milejów Budowa Świetlicy Spotkań Twórczych przy Domu Strażaka w Popławach. 500 000
24 Gmina Niedźwiada Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałęcznica-Kolonia. 499 238
25 Gmina Piaski Przebudowa remizy OSP  w Majdanie Kozic Górnych w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. 316 100
26 Gmina Piaski Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach. 364 255
27 Gmina Radecznica Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce. 500 000
28 Gmina Radecznica Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy. 390 417
29 Gmina Radzyń Podlaski Budowa budynku świetlicy wiejskiej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej w Jaskach, Gmina Radzyń Podlaski. 416 385
30 Gmina Rejowiec Uzupełnienie oferty kulturalnej poprzez przebudowę budynku i utworzenie sal tematycznych waz z zagospodarowaniem terenu w Rejowcu. 500 000
31 Gmina Rybczewice Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne. 331 205
32 Gmina Ryki Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Bazanowie. 349 644
33 Gmina Siennica Różana Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska Duża. 304 784
34 Gmina Sosnowica Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie. 345 042
35 Gmina Sosnowica Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – szlakiem Tadeusza Kościuszki. 500 000
36 Gmina Stanin Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Zagoździe, Jarczówek oraz Gózd. 610 035
37 Gmina Strzyżewice Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych. 499 999
38 Gmina Tomaszów Lubelski Budowa świetlicy wiejskiej w Szarowoli. 500 000
39 Gmina Trzydnik Duży Utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie. 500 000
40 Gmina Tyszowce Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach. 148 985
41 Gmina Tyszowce Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw, oświetlenia obiektów sportowych oraz wykonanie utwardzenia wraz z budową trybun. 159 075
42 Gmina Wierzbica Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w centrum kulturalne dla sołectwa Wólka Tarnowska. 482 574
43 Gmina Wierzbica Integracyjne centrum rekreacyjno-sportowe Etap II dla sołectwa Wierzbica-Osiedle. 500 000
44 Gmina Wisznice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice. 364 714
45 Gmina Włodawa Budowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada. 500 000
46 Gmina Wojsławice Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach-Kolonii i jego przystosowanie do funkcji „Ośrodka kultury i tradycji pożarnictwa w Wojsławicach- Kolonii”. 500 000
47 Gmina Wola Uhruska Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu. 179 738
48 Gmina Wysokie Rekreacja w dolinie rzeki Giełczew. 311 652
49 Gmina Zakrzówek Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi. 500 000
50 Gmina Zalesie Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej sposobem na poprawę przestrzeni publicznej wsi Dobryń Duży. 32 280
51 Gmina Zamość Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek. 492 748
52 Gmina Zamość Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Zawada – przebudowa boiska piłkarskiego. 481 878
53 Gmina Zwierzyniec Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy. 166 103
54 Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchowiskach Pierwszych. 500 000
55 Miejskie Centrum Kultury w Piaskach Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Janówku. 500 000

 

(info i fot. UMWL)