56 nowych policjantów na Lubelszczyźnie. Jeden będzie służył w Hrubieszowie

56 nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi lubelskiego garnizonu Policji. Jeden z nich trafi do hrubieszowskiej komendy.

Reklamy

To już  czwarty w tym roku nabór funkcjonariuszy do służby w lubelskim garnizonie Policji. Tym razem w szeregi formacji wstąpiło łącznie 56  młodych policjantów.

Z uwagi na panującą epidemię, ślubowania mają skromniejszy charakter. Uroczystości odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni nowi stróże prawa.

Funkcjonariusze, którzy będą pełnić służbę w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie słowa roty ślubowania wypowiedzieli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Powitał ich Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki. Policjanci otrzymali także legitymacje służbowe.

We wrześniowym naborze zostało przyjętych do służby łącznie 43 mężczyzn i 13 kobiet. Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów.

Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Wśród nowych stróżów prawa, czterech posiada tytuł ratownika.

Policjanci zasilą szeregi 13 jednostek organizacyjnych Policji. Najwięcej, bo 28 funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Nowi mundurowi zasilą także jednostki w Białej Podlaskiej (5), Zamościu (1), Hrubieszowie (1), Krasnymstawie (1),  Łęcznej (2), Łukowie (3), Parczewie (2), Puławach (1), Rykach (2) i Świdniku (2).


info i fot. KWP Lublin