594 rocznica Unii Horodelskiej

6 października 2007 w budynku Zespołu Szkół w Horodle odbyła się Konferencja Historyczna upamiętniającą 594 rocznicę Unii Horodelskiej zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej.

Reklamy

Rozpoczęto ją uroczystym odśpiewaniem pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej Dariusz Tuz, który powitał wszystkich gości. Byli wśród nich m.in. : Dr Bogdan Szyszka z referatem „Unia Horodelska w szkolnych podręcznikach”; Ks Kanonik Henryk Krukowski – „Zjazd w Horodle 1861 i 1924”; Pani Halina Bacańska – „Unia Horodelska w horodelskiej oświacie”; Pan Zdzisław Kossakowski – „Przyszłość powiatu hrubieszowskiego”; Pan Kazimierz Dejer – „O Towarzystwie Miłośników Ziemi Horodelskiej”; Andrzej Madej i Konrad Myślik – „Przedstawienie programu Unia Horodelska Nowa”.

Głos zabrali także: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Andrzej Pruszkowski; Wojciech Domosławski – Stowarzyszenie „Pogranicze”; proboszcz parafii polsko-katolickiej w Horodle ks. Janusz Kucharski oraz Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

W trakcie konferencji odbyła się część artystyczna „Patriotyzm w pieśni i wierszu” przygotowana przez panią mgr Edytę Fornal i pana mgr Roberta Jerzynę.

Na koniec podpisano odezwę odczytaną przez pana Mariana Bieleckiego „Unia Horodelska Nowa”.

Impreza była bardzo udana. Wszyscy zaproszeni goście, nie tylko wymieni wcześniej przeze mnie, podkreślali występy prelegentów, jak i uczniów, jako interesujące i bardzo ciekawe. Dzięki wszystkim prelekcjom dowiedzieliśmy się jeszcze więcej o Unii Horodelskiej, a wszyscy sympatycy TMZH przybyli do Horodła mogli czuć się, jak u siebie w domu. Wiadomo też, że nie była to ostatnia taka konferencja, gdyż z wiarygodnych źródeł wiem, że będzie ona powtarzana corocznie.

Z niecierpliwością będziemy czekać do następnego roku.

Andrew

zobacz zdjęcia >>