60 lat Biblioteki Publicznej w Czerniczynie

HrubieszówCzerniczyn

Reklamy

Jubileusz 60 – lecia obchodziła Biblioteka Publiczna w Czerniczynie. Historię biblioteki przedstawiła bibliotekarka Pani Grażyna Opała. Placówka powstała w 1949 r., początkowo siedziba biblioteki znajdowała się w Mienianach.

Od 1986 roku bibliotekę prowadzi ta sama osoba – Pani Grażyna Opała. Natomiast działalność biblioteki w wierszu „Jubileusz” przedstawiła Pani Małgorzata Skowron – hrubieszowska poetka.

Pani Grażyna Opała odebrała podziękowania, gratulacje od władz gminy, powiatu i zaproszonych gości na jubileuszowe uroczystości. Wójt Gminy Hrubieszów Jan Mołodecki i Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów wręczyli podziękowanie byłym pracownicom biblioteki Pani Irenie Ćwiek oraz Pani Alicji Lipian.

Uroczystości towarzyszyły wystawy, na których zaprezentowano najstarsze książki m. in. „Modlitewnik” z pierwszej połowy XIX wieku, dokumenty z działalności biblioteki, prace plastyczne Pana Stanisława Pyra Piro.

Na część artystyczną złożyły się występy Zespołów Śpiewaczych „Polanie” z Wolicy i „Jutrzenka” z Czerniczyna oraz Zespołu Instrumentalnego z Metelina.

Uroczystość została przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Bibliotekę Publiczną w Czerniczynie. Podziękowanie za wkład pracy i zaangażowanie organizatorzy kierują do Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Czerniczyna.

info i foto
UG Hrubieszów

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009