60-lecie OSP Matcze

HrubieszówMatcze

Reklamy

W dniu 28 czerwca 2009 roku odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 60 – lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczu. Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem kolumny strażaków i zaproszonych gości do kościoła na uroczystą mszę świętą w intencji strażaków.

Kolumnie towarzyszyły poczty sztandarowe z OSP Horodło, Strzyżów, Bereżnica i Matcze oraz wozy pożarnicze. Do marszu przygrywała Orkiestra Dęta z Zamościa pod batutą Pana Józefa Czugały.

Mszę Świętą koncelebrował kapelan strażaków ksiądz Roman Karpowicz oraz ksiądz Waldemar Kowalik. Po mszy św. przy akompaniamencie orkiestry dętej uczestnicy przemaszerowali w szyku defiladowym na boisko sportowe, gdzie odbył się uroczysty ceremoniał obchodów 60 – lecia OSP Matcze.

Pododdziałami dowodził druh Piotr Szymusiak – Komendant Gminny OSP. Otwarcie uroczystości dokonał Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle druh Krzysztof Bożek – serdecznie witając wszystkich przybyłych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
1. Kapelan Strażaków Ksiądz Roman Karpowicz – Parafia Rzymskokatolicka w Strzyżowie.
2. Ksiądz Waldemar Kowalik – Parafia Rzymskokatolicka w Horodle.
3. Starosta Hrubieszowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Hrubieszowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP w Lublinie – druh Józef Kuropatwa
4. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – bryg. Piotr Kierepka
5. Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie – kpt. Mariusz Kulczyński
6. Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Agnieszka Harpeniuk
7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle – Józef Krzywiński

Minutą ciszy uczczono zmarłych strażaków z terenu gminy.

Wręczono medale i odznaczenia:
Jednostka OSP w Matczu uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie została odznaczona Srebrnym Medalem ” Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Z okazji Jubileuszu 60-lecia OSP Matcze – Starosta Hrubieszowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – druh Józef Kuropatwa odczytał akt nadania OSP Matcze srebrnego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Następnie dokonał dekoracji odznaczenia medalem sztandar jednostki oraz wręczył na ręce Prezesa OSP Matcze Pawła Bednarczuka puchar i list gratulacyjny za aktywną i oddaną służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia lokalnej społeczności. Podziękowania skierowane do strażaków za wierność polskiej tradycji i wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi za zaangażowanie i podtrzymywanie dewizy strażackiej – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wręczono medale i odznaczenia zasłużonym strażakom:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie nadano medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medale otrzymali następujący druhowie…

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1. Druh Jerzy Buczek
2. Druh Jerzy Chomiński

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1. Druh Leszek Barczuk
2. Druh Julian Jasiński
3. Druh Jerzy Dzikun

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1. Druh Adam Kowalczuk
2. Druh Grzegorz Grecko
3. Druh Arkadiusz Janaczek
4. Druh Paweł Wierzbicki

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie nadano odznaki „Wzorowy Strażak”. Odznaki otrzymali następujący druhowie:

1. Druh Łukasz Kowalczuk
2. Druh Radosław Wójtowicz
3. Druh Piotr Szlązak

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle nadano odznaki za wysługę lat. Odznaki otrzymali następujący druhowie:
1. Druh Jerzy Buczek
2. Druh Jerzy Chomiński
3. Druh Julian Jasiński
4. Druh Andrzej Bobczuk
5. Druh Leszek Barczuk
6. Druh Grzegorz Kosakowski
7. Druh Grzegorz Jańczuk
8. Druh Antoni Domański
9. Druh Piotr Jasiński
10. Druh Ireneusz Małyska
11. Druh Jerzy Dzikun
12. Druh Antoni Kmieć
13. Druh Grzegorz Grecko
14. Druh Adam Kowalczuk
15. Druh Arkadiusz Janaczek
16. Druh Kamil Dzikun
17. Druh Piotr Bączkowski
18. Druh Stanisław Bączkowski
19. Druh Radosław Gołębiowski
20. Druh Łukasz Kiryk
21. Druh Paweł Zając
22. Druh Paweł Wierzbicki
23. Druh Piotr Wierzbicki

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście w osobach: Druh Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Lublinie. Bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie oraz Pan Krzysztof Bożek – Wójt Gminy Horodło – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Horodle – dziękując strażakom za ich pracę, za 60 lat służby.

Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Brygadier Piotr Kierepka przekazał na ręce prezesa jednostki okolicznościowy list, w którym dziękuje strażakom za aktywną i wieloletnią współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W imieniu Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Arkadiusza Bratkowskiego przemawiał Wójt Gminy Krzysztof Bożek, który odczytał list gratulacyjny, w którym napisane są słowa podziękowania za zaproszenie na uroczystość 60-lecia działalności OSP Matcze, podziękowania dla strażaków za społeczną służbę, za poświęcenie wolnego czasu oraz życzenia wszystkim strażakom wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie – Druha Mariana Starownika, w liście przekazane są dla strażaków wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Druh Paweł Bednarczuk – Prezes OSP Matcze podziękował władzom pożarniczym za odznaczenia i medale. Podziękowania skierowane zostały, również do instytucji organów władzy, jednostek OSP oraz wszystkich fundatorów za wsparcie idei organizacji uroczystości 60-lecia działalności statutowej OSP Matcze. Podziękował za listy gratulacyjne oraz puchar. Wraził w imieniu własnym i całej jednostki za otrzymane wyróżnienia dalszą działalność społeczną, podejmowanie trudu w realizację i poprawę zadań ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej i odprowadzeniu pododdziału strażackiego licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej, a następnie zespołów śpiewaczych i artystycznych z Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle. W trakcie występów artystycznych serwowano grochówkę strażacką.

info i foto
UG Horodło

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009