60 sekund na granicy UE

W ciągu każdej minuty granicę Unii Europejskiej przekracza łącznie ponad 4 tys. ton towarów, wartych 6,3 mln Euro, składane są 534 deklaracje celne, zatrzymuje się 219 podrabianych towarów.

Reklamy

O tym traktuje 1-minutowy film, przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej, który pokazuje skalę międzynarodowego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego obsługiwanego przez służby celne UE, w tym również polską Służbę Celną.

Film pokazuje służby celne w różnych krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

W Polsce materiał nagrywany był w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Udział w pracy nad filmem wzięli m.in. funkcjonariusze celni z komórek zwalczania przestępczości z Hrubieszowa, Białej Podlaskiej, Terespola oraz funkcjonariusze celni z Oddziału Celnego w Koroszczynie. Film został udostępniony w kilku wersjach językowych.


Film i fot. www.bialapodlaska.uc.gov.pl