90 – lecie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi

W dniu 18.11.2011 r. w Starej Wsi miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 90- lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi. Podczas uroczystości wiele osób otrzymało medale, odznaki i odznaczenia. Warto przypomnieć, że w bieżącym roku OSP ze Starej Wsi po wywalczeniu mistrzostwa województwa lubelskiego, zajęła 8 miejsce podczas Mistrzostw Polski w Koninie!

Reklamy

Ze strony internetowej Urzędu Gminy w Mirczu…

90 – LECIE JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAREJ WSI (Gmina Mircze)

Jubileuszową uroczystość swoją obecnością uświetnili:
– Józef Kuropatwa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Starosta Powiatu Hrubieszowskiego;
– Lech Szopiński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Wójt Gminy Mircze;
– mł. bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
– Marta Małyszek – Przewodnicząca Rady Gminy Mircze;
– Sławomir Płoszaj – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Hrubieszowie;
– sierż Waldemar Caboń – przedstawiciel Posterunku Policji w Mirczu;
– ml. chor. Grzegorz Kozik – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie;
– Marianna Sobczuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu
– przedstawiciele Urzędu Gminy Mircze tj.:
– Anna Płoszaj – Skarbnik Gminy Mircze
– Agnieszka Furmańczuk – Sekretarz Gminy Mircze
– Jolanta Stolarczyk – Kierownik Referatu UG Mircze

W uroczystościach udział wzięli druhowie z sąsiednich jednostek strażackich tj. OSP Nabróż z pocztem sztandarowym, oraz OSP Mołożów.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych zgromadzonych pod remizą do kościoła na uroczystą mszę świętą, którą odprawił proboszcz parafii nabroskiej ks. kanonik Józef Godzisz. Uroczystym przemarszem, a także dalszym dowodzeniem druhami z OSP kierował dowódca pododdziałów Piotr Szymusiak strażak Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Przemarszowi oddziałów i dalszym uroczystościom przygrywała z wielką werwą, orkiestra dęta pod przewodnictwem Janusza Bogatko.

Po mszy świętej i powrotnym przemarszu druhów, dalsze uroczystości odbyły się w pachnącej jeszcze farbą, nowo oddanej do użytku po gruntownym remoncie, świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Główną prowadzącą, konferansjerem uroczystości była Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu Marianna Sobczuk.

***

W dalszej części głos zabrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi Ryszard Guzina, który serdecznie przywitał zebranych gości. Następnie druhna Karolina Mielniczuk przedstawiła zebranym gościom długą i chlubną historię starowiejskiej jednostki pożarniczej. Po tym krótkim, jak na 90 minionych lat, rysie historycznym odbyło się uroczyste wręczenie medali i odznaczeń. Medale i odznaczenia starowiejskim druhom wręczali:
– Józef Kuropatwa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
– Lech Szopiński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
– mł. bryg. Piotr Kierepka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród odznaczonych na szczególne wyróżnienie zasługuje Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi Ryszard Guzina, odznaczony Medalem Honorowym im. Boleslawa Chomicza, który jest jednym z najwyższych odznaczeń nadawanych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

***

Ponadto medale i odznaczenia otrzymali:

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1. Guzina Piotr
2. Malicki Krzysztof
3. Mielniczuk Wiesław
4. Matysiuk Bogdan
5. Łoboda Stanisław
6. Słomiany Piotr

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1. Furmańczuk Henryk
2. Karczmarczuk Kamil
3. Karczmarczuk Arkadiusz
4. Mazur Damian
5. Jędra Piotr
6. Jędra Paweł
7. Jewuła Mariusz
8. Sokołowska i Andrzej
9. Umer Krzysztof

BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1. Guzina Dorota
2. Mielniczuk Jan
3. Mazur Marcin
4. Leśniak Grzegorz
5. Jewuła Marcin
6. Skop Wiesław

ODZNACZENIE „STRAŻAK WZOROWY”
1. Bajda Aneta
2. Ciuch Elżbieta
3. Guzina Dorota
4. Jewuła Irmina
5. Jedra Patrycja
6. Kierepka Joanna
7. Łukasiewicz Kinga
8. Mielniczuk Karolina
9. Ślepko Hanna
10. Bajda Łukasz
11. Guzina Emil
12. Jewuła Damian
13. Jewuła Marcin
14. Jewuła Mariusz
15. Kapciak Przemysław
16. Karczmarczyk Kamil
17. Kita Magdalena
18. Kseniak Rafał
19. Leśniak Grzegorz
20. Mazur Damian
21. Mielniczuk Dawid
22. Mosiądz Kamil
23. Skop Wiesław
24. Umer Krzysztof
25. Umer Marek

ZŁOTA ODZNAKA MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
1. Karolina Mielniczuk
2. Joanna Kierepka
3. Elżbieta Ciuch
4. Kinga Łukasiewicz
5. Aneta Bajda
6. Patrycja Jędra
7. Adrian Krawczyk
8. Łukasz Bajda
9. Rafał Kseniak
10. Arkadiusz Kapciak
11. Damian Jędra
12. Mateusz Jewuła
13. Bartłomiej Kokowicz
14. Tomasz Drozd

SREBRNA ODZNAKA MDP
1. Kamil Badyła

BRĄZOWA ODZNAKA MDP
1. Aleksandra Ślepko
2. Dominika Badyła
3. Dominika Ciuch
4. Marlena Kierepka
5. Paulina Mielniczuk
6. Anna Milewicz
7. Małgorzata Daszek

***

Po uroczystym wręczeniu medali i odznaczeń głos zabrał Prezes OSP Stara Wieś Ryszard Guzina, który pokrótce przedstawił swoja jednostkę, a także podziękował wszystkim którzy ja wspierają. W dalszej kolejności głos zabrali: Józef Kuropatwa, Lech Szopiński, mł. bryg. Piotr Kierepka, którzy w kilku słowach podkreślili zasługi i sukcesy jednostki, życząc jej dalszych tak wspaniałych osiągnięć jak choćby ostatnie czyli zdobycie 8 miejsca na XIII Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, rozegranych dniu 3 września 2011 r. w Koninie. Składający życzenia wręczyli strażakom pamiątkowe upominki.

Pięknym prezentem z okazji jubileuszu był przekazany przez Wójta gminy Mircze okazały stół w raz z kompletem 12 krzeseł, który z pewnością przyda się druhom przy okazji zebrań strażackich, jak i mieszkańcom Starej Wsi.

Następnie wszyscy zgromadzeni zasiedli do wystawnie zastawionych stołów, których to przygotowaniem wspaniale zajęły się członkinie Kola Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi.

Jednocześnie rozpoczęły się występy zespołów artystycznych tj. Arabeska z Mircza i Szychowianki z Szychowic. Po tej uczcie dla ucha i oka na scenie pojawił się zespół Moch Band, który umilał swoja skoczna muzyką zabawę, aż do jej zakończenia.

***

Podsumowując obchody jubileuszu 90 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi, należy podkreślić iż była to piękna uroczystość, wspaniale zorganizowana wspólnym wysiłkiem druhów z OSP Stara Wieś, Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi, Urzędu Gminy Mircze a także Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu.

Z okazji jubileuszu składamy druhom z OSP Stara Wieś najserdeczniejsze życzenia i cierpliwie czekamy na 100 LAT.

***

Drużyna, która w bieżącym roku zajęła 8 miejsce podczas Mistrzostw Polski OSP w Koninie wystąpiła w składzie:

Dawid Mielniczuk,
Marek Umer,
Piotr Jędra,
Bartłomiej Kokowicz,
Henryk Furmańczuk,
Przemysław Kapciak,
Damian Mazur,
Emil Guzina,
Piotr Guzina.

***

Opracował – mak