Adaptacja byłej szkoły na bibliotekę

W ostatnim czasie Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Infrastruktura domów kultury” na projekt pn.: „Remont i adaptacja byłej szkoły na bibliotekę w Moniatyczach”.

Reklamy

Przedmiotem projektu jest remont i adaptacja zabytkowego budynku byłej szkoły podstawowej na bibliotekę.

W takcie remontu m.in. wykonana zostanie nowa więźba dachowa wraz z pokryciem, odtworzony zostanie strop z użyciem nowych materiałów, przebudowane zostaną kominy i ścianki działowe, docieplone zostaną ściany zewnętrzne. Budynek wyposażony zostanie w sanitariaty i wewnętrzną kotłownię oraz instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Program użytkowy zakłada powstanie głównej sali konferencyjnej na 39 osób, pomieszczeń bibliotecznych (wypożyczalnia, czytelnia, księgozbiór), sanitariatów oraz pomieszczenia kuchennego i kotłowni wraz z zapewnieniem dostępu dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Wartość projektu wynosi: 738.111,00 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 85% łącznej wartości projektu, tj.: 627.393,00 zł. Realizację projektu zaplanowano w okresie: marzec – listopad 2012 r.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki