Akademia Profesjonalnej Administracji

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie informuje, iż w dniu 1 września 2009 r. rozpoczęła realizację Projektu „Akademia Profesjonalnej Administracji”. Celem Projektu jest aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

***

Projekt „Akademia Profesjonalnej Administracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zameldowane na terenie województwa lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

***

W ramach projektu oferujemy:

– szkolenie „Specjalista ds. projektów unijnych” w wymiarze 80 godzin, wraz
z 40 godzinnym modułem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL
w wymiarze 40 godzin,

– wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

***

Zapewniamy także:
zwrot kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

***

Osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Hrubieszowie:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie
Ul. Plac Wolności 15, 22 – 500 Hrubieszów
tel./fax: 084 696 54 77

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009