Akcja Lato w Dziekanowie

HrubieszówDziekanów

Reklamy

Dzieci spędzające wakacje w miejscu zamieszkania miały okazję skorzystać z czterodniowych zajęć zorganizowanych w ramach „Akcji Lato” przez Bibliotekę, Świetlicę i Klubokawiarnię w Dziekanowie w dniach 20 – 23.07.2009 r.

W zajęciach brała udział bardzo liczna grupa dzieci, w tym również przyjezdne, nawet zza granicy. Pierwsze dwa dni upłynęły na zabawach, grach i konkursach m. in. rzut ringiem, kręgle, wyścigi kretów, raków i żab, ślizgi na gazetach, przeciąganie liny, papierowa wojna i budowle z pudełek tekturowych. Odbył się konkurs plastyczny pt. „Wakacje w różnych barwach”.

Trzeciego dnia zajęć dzieci spotkały się z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Wysłuchały pogadanki, obejrzały nowoczesny wóz strażacki, uczestniczyły w pokazie sprzętu gaśniczego, ratowniczego i rozciągania samochodów po wypadku. Spotkanie zakończyło się przejażdżką dzieci samochodem strażackim.

Ostatni dzień zajęć to również wiele atrakcji. Dzieci spotkały się z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, którzy przeprowadzili pokaz ćwiczeń trzech psów w zakresie posłuszeństwa oraz dokonali prezentacji sprzętu transportowego, pojazdów – motocykla i quada. Wszystkie dzieci miały okazję przejechać się na obu pojazdach. Po tych atrakcjach dzieci miały poczęstunek i dyskotekę.

Wszyscy uczestnicy „Akcji Lato” otrzymali upominki, a zwycięzcy konkursów drobne nagrody. Nagrody i poczęstunek dla dzieci ufundował GOK w Wołajowicach i sołtys wsi Dziekanów.

Wszystkim którzy pomogli nam w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci serdecznie dziękujemy.

ORGANIZATORZY:
Świetlica, Biblioteka i Klubokawiarnia w Dziekanowie

info i foto
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009