1 grudnia 2023

Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” na terenie Gminy Hrubieszów

Na terenie Gminy Hrubieszów organizatorami akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2013” są: Wójt Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Gimnazja i Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Hrubieszów, Organizacje Pozarządowe
z terenu Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Hrubieszowie z s/w Świerszczowie.

Reklamy

Akcję podzielono na dwa etapy:

  • I etap akcji – będzie trwał od maja 2013 do czerwca 2013 w zgłoszonych przez koordynatorów szkołach i świetlicach. Podczas tego etapu młodzież zapozna
    się z materiałami promocyjnymi i zostanie zachęcona do udziału w proponowanych konkursach.
  • II etap akcji – będzie trwał od czerwca 2013 do sierpnia 2013. W tym czasie realizowane będą  założenia  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł  2013” w ramach pięciodniowych dziennych kolonii   z atrakcjami w tym wyjazd  na jednodniową wycieczkę.

W roku bieżącym w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” został ogłoszony po raz drugi Gminny Konkurs „Czas na talent”, którego celem jest pokazanie szczególnych umiejętności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, promowanie i wyłonienie „talentu 2013” spośród mieszkańców gminy Hrubieszów.

Reklamy

Szczegóły i bieżące informacje umieszczane są na stronie www.gops-hrubieszow.pl w zakładce „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

Info: GOPS Hrubieszów