Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł w SP w Dziekanowie

W naszej szkole od kilku lat realizujemy program profilaktyczny, którego jednym z zadań jest przeciwdziałanie patologicznym zachowaniom uczniów. W bieżącym roku szkolnym poszerzyliśmy ten program o zadania programowe kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Reklamy

br />Pierwszym etapem naszej pracy było spotkanie, podczas którego nauczyciele zapoznali się z materiałami dotyczącymi kampanii, wybrali koordynatora akcji i ustalili plan działań. Następnie wychowawcy spotkali się z rodzicami, by poinformować ich szczegółowo o celu kampanii i sposobie realizacji poszczególnych zadań. Rodzice otrzymali skierowane do nich materiały informacyjne a następnie wysłuchali referatu przygotowanego przez kol. E. Gronkiewicz „Uczeń trudny – jak go skłonić do nauki”. Nie ukrywano bowiem, że do takich właśnie uczniów przede wszystkim skierowana jest kampania, bo to uczniowie mający kłopoty zarówno z nauką jak i zachowaniem, najbardziej narażeni są na negatywne wzorce płynące ze środowiska. Wzbudzenie i umocnienie u ucznia naturalnej motywacji do nauki to ogromny sukces rodziców i wychowawców. Następuje bowiem przekierunkowanie jego uwagi z zainteresowań niepożądanych na takie, które mogą go rozwijać i w przyszłości przyniosą mu wymierne efekty. W toku dyskusji ustalono płaszczyzny współdziałania szkoły z rodzicami, którzy całkowicie zaakceptowali założenia kampanii i zadeklarowali pomoc przy realizacji poszczególnych zadań.
By cele kampanii zostały dobrze i planowo zrealizowane należało przeprowadzić skuteczną akcje informacyjną. Tego zadania podjął się samorząd szkolny pod kierunkiem kol. Teresy Tomaszewskiej. Wywieszono plakaty informacyjne na terenie szkoły , zorganizowano i przeprowadzono apel poświęcony w całości celom kampanii.

Realizację zaplanowanych działań rozpoczęliśmy udziałem w ogólnopolskiej masowej imprezie sportowej „Kwietny bieg”. W biegu na odcinku 1300m wzięło udział 12 uczniów i dwóch opiekunów. Wszyscy przebiegli wspólnie dodatkowo jeszcze jeden, pozaplanowy odcinek trasy. Oprócz uczczenia pamięci papieża Polaka, uczniowie mieli możliwość praktycznie poznać atmosferę dużej imprezy sportowej. Na trasie zetknęli się z człowiekiem, dla którego bieganie to sposób na życie. Jego ogromny entuzjazm, radość życia i niesłychanie pozytywny stosunek do drugiego człowieka, to wspaniały przykład na to, że sport pozytywnie kształtuje osobowość i warto go uprawiać.

Udział w „Kwietnym biegu” wyzwolił u uczniów chęć udziału w kolejnych imprezach sportowych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zorganizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka święto sportu szkolnego. Nauczyciele przygotowali atrakcyjny program rozgrywek sportowych dostosowany do grup wiekowych. Cieszył się on olbrzymim zainteresowaniem uczniów z których każdy miał okazję pokazać swoje najmocniejsze strony. Zajęcia sportowe wyzwoliły u uczniów ogromną solidarność, dzieci wspaniale współpracowały ze sobą a na zakończenie wspólnie upiekły kiełbaski przy ognisku.

W ramach realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom używania alkoholu i używek przeprowadzono na zajęciach edukacji prozdrowotnej i godzin wychowawczych pogadanki. Odbyło się spotkanie z pielęgniarką, która mówiła bardzo obrazowo skutkach nadużywania alkoholu. Uczniowie klas IV- VI brali udział w wycieczce na Komendę Powiatową Policji, gdzie mieli okazję między innymi poznać tragiczny bilans dotyczący wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Podsumowaniem cyklu pogadanek było przeprowadzenie konkursu na plakat obrazujący skutki sięgania po używki. Ponadto uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody wzięli udział w konkursie „Zawsze masz wybór, czyli 7 naprawdę dobrych pomysłów”. Hasło, będące rozwiązaniem konkursu zostało przesłane na podany adres. W miesiącu czerwcu zaplanowano spotkanie z pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Hrubieszowie. Dalsze zadania kampanii będą realizowane w czasie wypoczynku letniego.

Opracowała Irena Kulas

zobacz zdjęcia >>