Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł w Stefankowicach

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II – KWIETNY BIEG

Reklamy

30. IV. 2006r 7 uczniów – najlepszych biegaczy dołączyło do maratończyków biegnących wzdłuż granic Polski w tzw. „Kwietnym Biegu”, zorganizowanym dla uczczenia pierwszej pielgrzymki papieża do Polski w 1979 r. Nasi uczniowie wraz z nauczycielka wychowania fizycznego Joanną Antoniak przebyli trasę 1 km na terenie Hrubieszowa.

b>BIEG PAMIĘCI

W 61 rocznicę zakończenia II wojny światowej harcerze ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach urządzili „Bieg Pamięci”. Pod opieką pani Marii Zając odbyli bieg na Groby Nieznanych Żołnierzy. Minutą ciszy i zapaleniem zniczy uczcili pamięć poległych.

JESTEM AKTYWNY ZNAM SWOJE ŚRODOWISKO

3 czerwca 2006r uczniowie kl. IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach pod opieką pani Marii Zając urządzili wycieczkę rowerową do kuźni pana Stanisława Gołębiowskiego. Pan Stanisław odziedziczył kuźnię po swoim ojcu, który utrzymywał się z kowalstwa. Właściciel bardzo ciekawie opowiadał o ginącym już kowalskim rzemiośle. Uczniowie obejrzeli znajdujące się w kuźni urządzenia i maszyny niezbędne w pracy kowala np.: kowadło, palenisko, miech i inne. Mieli okazję obserwować kowala przy pracy, chętni mogli zastąpić rzemieślnika przy kowadle i miechu. To była niezapomniana wizyta.

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI – WYCIECZKA DO KAZIMIERZA DOLNEGO I JANOWCA

17 VI 2006r uczniowie kl. III- VI ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach udali się na wycieczkę do uroczego pełnego zabytków nadwiślańskiego miasteczka- Kazimierza. Podziwiali uroki kazimierskiego rynku ze stylową studnią i kamieniczkami. Następnie zwiedzili ruiny zamku wzniesionego jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego. Z platformy widokowej oglądali panoramę miasta i przełomowy odcinek doliny Wisły. Rozległy widok na Kazimierz Dolny mieli po wejściu na kamienne mury baszty – najstarszej budowli miasta. Zobaczyli także mieszczące się w dawnym spichlerzu Muzeum Przyrodnicze.

Promenadą spacerową udali się na przystań dla statków, gdzie odbyli rejs Wisłą. Kolejnym celem eskapady był Janowiec, gdzie zwiedzili zamczysko z XVI wieku. Z murów zamku rozpościerał się widok na Krowią Wyspę, mury zabytkowego kościoła oraz rybackie i chłopskie zagrody. Kazimierskie pejzaże pozostaną na zawsze w pamięci uczniów. Wycieczkę zorganizowała Maria Zając.

REALIZACJA TEMATÓW NA GODZ WYCH W KL. IV – V

19 IV 2006r w kl. IV – V odbyła się lekcja wychowawcza pt. „Przyczyny i skutki nałogów”. Uczniowie zastanawiali się czym jest nałóg, podawali przyczyny i skutki nałogów, dyskutowali o tym, jak ludzie zmieniają się pod wpływem uzależnienia. Mottem lekcji było hasło: zdrowie czy nałóg, wybierasz sam.

10 V 2006r w kl. IV – V odbyła się lekcja wychowawcza pt.: „Nie jestem sam. Dobrze wybieram”. Podczas „burzy mózgów” uczniowie dokonywali trafnych wyborów dotyczących zdrowych form spędzania wolnego czasu, doboru przyjaciół itp. Następnie wykonywali plakat „Nie jestem sam. Dobrze wybieram”.

Na wyróżnienie zasłużyły prace: P. Smagi, I. Sokołowskiej, I. Pawluk.

zobacz zdjęcia >>