Akcja ZTU w Gminie Hrubieszów

W 2008 roku Gmina Hrubieszów po raz trzeci uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Reklamy

Akcja ta skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polski Związek Olimpijski. Organizatorami przedsięwzięcia na terenie kraju są: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Fundacja „Trzeźwy Umysł”. W akcji uczestniczy prawie 900 miast i gmin z całego kraju.

Kampania jest największym projektem profilaktycznym w Polsce. Angażuje różne grupy społeczne. Jednym z jej zadań jest zwracanie się do uczniów, nauczycieli, rodziców, sprzedawców alkoholu, kierowców i samorządowców z czytelnym przekazem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Samorządy dostosowują kampanię do własnych potrzeb i możliwości. Na terenie gminy Hrubieszów organizatorami przedsięwzięcia są:
1.Wójt Gminy Hrubieszów
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.Gimnazja i Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Hrubieszów
4.Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów

Współorganizatorami akcji są:
1.Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie
2.Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

Do współpracy zapraszamy: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Straż Pożarną, Policję, Straż Graniczną, Zespół Opieki Zdrowotnej – Poradnię Odwykową, wolontariuszy, sponsorów oraz wszystkich chętnych do pomocy.

Na terenie Gminy Hrubieszów akcję rozpoczęto w kwietniu spotkaniem w Urzędzie Gminy wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji z terenu Gminy Hrubieszów.
Na spotkaniu ustalono, że akcja „Wakacje 2008 – Zachowaj Trzeźwy Umysł” będzie trwać od maja do końca sierpnia 2008. Akcję podzielono na dwa etapy:

1.Etap I – od maja 2008 do lipca 2008 – to realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w szkołach i świetlicach wiejskich. Udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowało 10 szkół i 10 świetlic wiejskich.

2.Etap II – od lipca 2008 do sierpnia 2008 to realizacja założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Wakacje 2008” w ramach pięciodniowych turnusów organizowanych w 22 miejscowościach z terenu Gminy Hrubieszów, w których udział zadeklarowało ponad 700 dzieci. Etap ten rozpocznie się w dniu 21 czerwca w miejscowości Brodzica festynem, na który przyjadą reprezentacje dzieci z miejscowości, biorących udział w akcji. Hasłem festynu będzie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Aktywne Społeczności”.
W programie m. in: występy zespołu, gry, zabawy, ognisko, itp.

Informuję, że za koordynację kampanii ze strony samorządu odpowiada Pani Danuta Gerynowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, tel. 0 (84) 696 20 25 wewnętrzny 30; lub tel/fax: (084) 696 58 57. Osobą do kontaktów roboczych jest Pan Radosław Kowalczuk (084) 696 20 25 wewnętrzny 31.