9 grudnia 2023

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie z Wydziału Operacyjno – Śledczego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zakończyli prowadzenie śledztwa przeciwko członkom międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalną produkcją papierosów.

Reklamy

 

Śledztwo zakończono pod koniec czerwca br. przesyłając akta sprawy do Sądu Okręgowego w Lublinie.

W toku prowadzonego przez ponad półtora roku śledztwa, funkcjonariusze ustalili, iż w okresie od listopada 2014 roku do października 2015 roku na terenie Polski, działała zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza, w skład której wchodzili obywatele Polski, Ukrainy oraz Rumunii. Ich przestępcza działalność polegała na nielegalnym wytwarzaniu papierosów oraz oznaczaniu podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu handlowego.

Reklamy

Do pierwszych zatrzymań doszło jesienią 2015 roku w m. Motoga k. Puław, gdzie  funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ Policji w Katowicach i funkcjonariuszami Urzędu Celnego – Skarbowego w Zamościu, na gorącym uczynku, podczas nielegalnej produkcji papierosów zatrzymali 10 osób, ob. Polski i Ukrainy. Na miejscu zabezpieczono także ponad 11 ton tytoniu przygotowanego do produkcji papierosów, kompletną i gotową linię do ich produkcji oraz wyprodukowane już papierosy.

Kolejne zatrzymania miały miejsce w kwietniu br. po wielu miesiącach prowadzonego śledztwa. Czynności śledcze doprowadziły do ustalenia osób, które pełniły kierowniczą rolę w grupie przestępczej. Osoby kierujące przestępczą działalnością tej grupy, robiły to w sposób zakamuflowany, zachowując całkowitą anonimowość. Pomimo tego śledczy ustalili tzw. „modus operandi” grupy, a zgromadzony materiał procesowy pozwolił objąć zarzutami 13 osób, którym zarzucono m. in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalną produkcję papierosów, podrabianie znaków towarowych oraz fałszowanie dokumentów, dodatkowo 2 osobom przypisano rolę kierowniczą w opisanej działalności przestępczej.

Jak wyliczono działalność grupy naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie z tytułu podatku akcyzowego o wartości w kwocie prawie 8,5 mln zł. Skierowanie aktu oskarżenia do Sądu, nie kończy zainteresowania tą sprawą przez śledczych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

źródło i fot. NOSG