Aktywizacja małej przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2006r. rozpoczyna realizacje Projektu „Aktywizacja małej przedsiębiorczości na terenie powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Reklamy

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:

– zameldowane na stałe na terenie Województwa Lubelskiego
– nie zarejestrowane jako bezrobotne,
– nie prowadzące działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

– specjalistyczne szkolenia biznesowe
– doradztwo indywidualne
– możliwość otrzymania wsparcia finansowego (jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe)

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu dostępny na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl , oraz w siedzibie :

Filii Fundacji w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, tel./fax.: (084) 697 54 77

Filii Fundacji w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 32 (hotel Laureat), I piętro, pok. 101 tel./fax.: (084) 664 10 27

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 10 sierpnia do 30 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00 w siedzibie Filii Fundacji w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro.

tekst:
FRL