Aktywna edukacja drogą do samodzielności

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 23 marca (poniedziałek) 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Zamojska 16 A, odbędzie się konferencja promocyjno-rekrutacyjna, na której zostaną omówione szczegóły i zasady kwalifikowania uczestników projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Projekt realizowany jest w celu zwiększenia szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów z terenu powiatu hrubieszowskiego, poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych, rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
• utworzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych z zakresu wybranych kompetencji kluczowych i doradztwa zawodowego
• kształtowanie zdolności komunikacji społecznej
• rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej
• rozwijanie umiejętności stosowania zasad i procesów matematycznych w praktyce m.in. poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego.

***

Drogi Rodzicu/Prawny Opiekunie
jeśli chcesz aby Twoje Dziecko uczęszczało na BEZPŁATNE zajęcia z:
• doradztwa edukacyjno – zawodowego
• zajęcia matematyczno – informatyczne
• zajęcia rozwijające kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się
• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne metodą EEG BIOFEEDBACK
• specjalistyczne zajęcia metodą Tomatisa
to przyjdź na konferencję lub skontaktuj się z wychowawcą Twojego Dziecka
Projekt jest realizowany przez Powiat Hrubieszowski na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Zapraszamy do sekretariatu SOSW przy ul. Zamojskiej 16A bądź do Biura Projektu przy ul. Narutowicza 34 w Hrubieszowie. Udzielimy Państwu wszelkich informacji.

***

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, RODZICÓW
do udziału w Projekcie POKL.09.01.02-06-323/08 pn. „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizatorzy:

Powiat Hrubieszowski
Ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hrubieszowie
ul. Zamojska 16A
22-500 Hrubieszów

Hrubieszow LubieHrubie 2009