Aktywne wakacje w świetlicy środowiskowej w Horodle

Hrubieszów W piękny lipcowy dzień grupa 10 osobowa ruszyła na rajd rowerowy w kierunku Horodła. Po drodze dzieci zatrzymały się w gospodarstwie agroturystycznym w Jankach. Atrakcją były konie i kucyki, które swobodnie chodziły po pastwisku.

Reklamy

1 lipca 2009 r. w Suścu odbyło się Forum Kobiet Aktywnych. Na spotkanie przybyły liderki z gmin powiatu tomaszowskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego uczestniczące w Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Horodelską świetlicę środowiskową na tym spotkaniu reprezentował Koordynator z pracownikiem świetlicy. Pomysł organizacji Forum Kobiet Aktywnych powstał w ramach Programu Integracji Społecznej, jako forma wsparcia i dowartościowania kobiet wiejskich, które jako animatorki podejmują szereg cennych inicjatyw społecznych. Honorowy patronat nad Forum Kobiet Aktywnych objęły: Minister Elżbieta Radziszewska – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelska oraz Małgorzata Mądry – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Prelegenci w czasie konferencji wygłosili referaty:
– Irena Czerwińska z Gminy Hrubieszów „Dlaczego warto być liderem / animatorem społeczności lokalnej ?”
– Maria Kiszka z Gminy Stary Zamość „Lokalny lider to… – kim są osoby dokonujące przemian społecznych na obszarach wiejskich”
– Krystyna Przybysz z Gminy Lubycza Królewska „Jak animować społeczności by osiągać zakładane efekty ?”

***

W piękny lipcowy dzień grupa 10 osobowa ruszyła na rajd rowerowy w kierunku Horodła. Po drodze dzieci zatrzymały się w gospodarstwie agroturystycznym w Jankach. Atrakcją były konie i kucyki, które swobodnie chodziły po pastwisku. Dalsza droga prowadziła przez Łuszków i Rogalin do Strzyżowa. W parku szkolnym upieczono kiełbaski, a następnie wszyscy mile spędzili czas podczas gier i zabaw sportowych.

W nagrodę dla najwytrwalszych uczestników świetlicy 08.07.09 r. została zorganizowana wycieczka do Janowca i Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Pogoda okazała się łaskawa. Na początku pokropił deszcz, ale później uśmiechnęło się do słońce, które towarzyszyło już do końca dnia. Na początku wycieczki podziwiano zamek w Janowcu, który został wzniesiony w latach 1508 – 1526. Z Janowca udano się „pociągiem turystycznym” nad Wisłę, gdzie czekał statek, który zabrał wycieczkowiczów do Kazimierza. Pani przewodnik starała się wszystko dokładnie pokazać i opowiedzieć o zabytkach tego przepięknego miasta. Powrócono do domu z „pełnymi plecakami” wrażeń.

***

15 lipca był wymarzonym dniem na rajd rowerowy. Było ciepło, a lekki wiatr smagał delikatnie wszystkich po twarzach. Po krótkiej przejażdżce po Strzyżowie nasi kolarze pojechali polną drogą do Rogalina Górnego i Dolnego. Po drodze robiono „przystanki” celem zregenerowania sił i wyrównania płynów w organizmie. Po drodze dzieci zatrzymały się pod wiejską kapliczką, podziwiano piękne krajobrazy, jak również zobaczono jak wygląda przejście graniczne w Zosinie. Po dotarciu do Strzyżowa ochłodziliśmy się sokiem owocowym i lodami. Było również „małe co nieco – jakby powiedział Miś Puchatek”. Kolejny dzień w świetlicy można zaliczyć do udanych.

***

4 sierpnia 2009 r. odbyła się wycieczka po Roztoczu. Z uwagi na możliwość kąpieli w zalewie w Zwierzyńcu, organizatorzy zmienili trasę wycieczki. Zrezygnowali ze zwiedzania Chełma, by móc lepiej poznać Roztocze. Dzieci korzystały dowoli z „kąpieli słonecznej i wodnej” nad zalewem. Zwiedziły najciekawsze miejsca w Zwierzyńcu.

***

12 sierpnia 2009 r. odbyła się wycieczka do Krasnobrodu i Dąbrowy Tomaszowskiej. W Krasnobrodzie dzieci miały okazję popluskać się w zalewie, jak również zwiedzić wszystkie najciekawsze miejsca: Kapliczkę na Wodzie, Sanktuarium Maryjne, Kapliczkę Św. Rocha. Podziwiały panoramę okolicy z Baszty Widokowej w kamieniołomach. Następny etap wycieczki to stadnina koni „Pod Lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej. Atrakcją były przejażdżki na kucach i koniach, jak również warsztaty garncarskie. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko z pysznymi kiełbaskami.

***

Czwarta i ostatnia wycieczka wakacyjna „zawiozła” uczestników naszej świetlicy środowiskowej do Zamościa. Dzieci zwiedziły najciekawsze miejsca i kapały się pod okiem ratowników na krytej pływalni.

Zdjęcia »

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009