Aktywny Senior w gminie Horodło

Gmina Horodło otrzymała dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania publicznego pod nazwą Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku Aktywny Senior.

Reklamy

Celem nadrzędnym jest aktywizacja osób starszych ukierunkowana na przeciwdziałanie marginalizacji tychże osób poprzez organizację i poddawanie im konstruktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integrację ze społecznością lokalną. Cele pośrednie, to zaspokojenie potrzeb bytowych, budowa więzi społecznych, poprawa jakości życia Seniorów, reintegracja społeczna poprzez uczestnictwo w zajęciach.

W ramach tego zadania 05.10.2012 roku grupa Seniorów wyjeżdżała do teatru Juliusza Osterwy w Lublinie na spektakl „Iwona, księżniczka Burgunda”. Seniorzy integrowali się już z swoimi „rówieśnikami” z miejscowości Nieledew, gdzie wymieniali się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. O urodę i wygląd Seniorek zadbała kosmetyczka, która przeprowadziła zabiegi pielęgnacyjne. Grupa Seniorów wyjeżdżała już na Roztocze, przed nimi także Bal Seniora oraz kolejny wyjazd do Teatru.

 

Info i foto: UG Horodło