Awans zamojskiej WSZiA w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu awansowała w rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw. W kategorii „uczelni niepublicznych magisterskich” sklasyfikowano 84 uczelnie w kraju. Zamojska uczelnia zajęła 37. pozycję. Jest to awans o 10 miejsc w stosunku do roku ubiegłego.

Reklamy


W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich oceniane były uczelnie, które posiadają uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kapituła rankingu, na podstawie 30 wskaźników, oceniała uczelnie pod względem prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otrzymała najwięcej punktów rankingowych za warunki studiowania, czyli dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, warunki korzystania z biblioteki, zbiory elektroniczne, zbiory drukowane, możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i osiągnięcia sportowe studentów. Wysoko oceniona została również siła naukowa, m. in. rozwój kadry własnej, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz innowacyjność uczelni (pozyskane środki z Unii Europejskiej,efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania).Źródło i fot. WSZiA