Baby w błocie

HrubieszówGródek

Reklamy

Już po raz trzeci odbyła się Hrubieszowska Biesiada Błotna Kół Gospodyń Wiejskich w Gródku. Atrakcją biesiady były oczywiście konkursy błotne.

Członkinie 15 kół Gminy Hrubieszów (tyle zgłosiło się do konkursów) musiały wykazać się dużym sprytem, aby w ostateczności ich koła mogły uplasować się na wysokim miejscu.

Panie konkurowały między sobą w następujących konkursach: sztafetowy bieg w gumo filcach, sztafetowy bieg z taczką (i stojącą w niej na błotku kobietą), mecz balonami wypełnionymi wodą i zawsze oczekiwane przez publiczność zapasy w błocie. Najlepszym babskim zespołem okazało się KGW z Kobła, II i III miejsce zajęły kolejno KGW z Czumowa i Masłomęcza. Duże poruszenie wśród uczestników imprezy wywołało jedno z gockich plemion z Masłomęcza, które porwało cztery niewiasty. Po nieudanych targach z innym plemieniem gockim i walkach na miecze, kobiety odzyskały wolność.

Konkursy przeplatane były występami zespołów muzycznych, które stanowiły wspaniały podkład do tańców przed sceną. A na scenie wystąpiły: Zespół folklorystyczny „Czerwona Jarzębina” z Niedrzwicy Dużej, Ludowy Zespół Wokalno – Instrumentalny „Wilga” z Telatyna, „Czerwona Jarzębina” z Kolonii Jarczów i „Pojednanie” z Krynic.

Biesiada, której organizatorem byli: Rada Gminna KGW w Hrubieszowie, Wójt Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach odbyła się 1 sierpnia.

info i foto
UG Hrubieszów

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009