Będą pieniądze na badania nad gazem łupkowym

Parlament Europejski oraz Rada UE przyjęli dzisiaj ustalenia w sprawie programu Horyzont 2020 – Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na najbliższe siedem lat. Część środków przeznaczona zostanie na badania naukowe dotyczące gazu łupkowego i innych paliw kopalnych. Na cel ten przeznaczone zostanie 17% środków przewidzianych w dziedzinie energii. Zapis ten został zaproponowany przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

Reklamy

– To duża szansa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Nawet po przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, Polska w najbliższych latach będzie potrzebowała węgla oraz gazu łupkowego. W naszym interesie leży, by kontynuować badania, aby źródła te były jak najbezpieczniejsze i jak najbardziej efektywne – uważa Lena Kolarska-Bobińska.

– Unijne fundusze wspomogą ośrodki naukowe w Polsce, które prowadzą badania m.in. nad czystym węglem i lepszymi sposobami wydobycia gazu łupkowego. Teraz kluczowe jest, by ośrodki te ubiegały się o unijne fundusze, tak by europejskie pieniądze były wykorzystane w Polsce. Bardzo do tego zachęcam – dodaje.

Reklamy

Program Horyzont 2020, w ramach którego 70.2 miliardów euro zostanie przeznaczone na badania, zastąpi Siódmy Program Ramowy.

Horyzont 2020 zostanie ostatecznie zatwierdzony w czasie wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 265 posłów z 26 państw członkowskich UE.