Będą wodociągi i inwestycje w ochronę środowiska

W dniu 25 października 2011 r. Wójt Gminy Hrubieszów podpisze dwie umowy na dofinansowanie dwóch operacji (projektów) z Samorządem Województwa Lubelskiego. Jest to możliwe w związku z wyborem do dofinansowania wniosków Gminy Hrubieszów na inwestycje w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Reklamy

Pierwszy z tych wniosków dotyczy operacji pn.: „Budowa wodociągu na terenie Gminy Hrubieszów z zapewnieniem odbioru ścieków”. W ramach operacji zaplanowano budowę sieci wodociągowej z przyłączami i punktami czerpalnymi w miejscowościach: Brodzica, Husynne, Moroczyn, Dziekanów, Turkołówka, Wołajowice, Czortowice, Szpikołosy i Kobło. Ponadto mają zostać wybudowane odcinki sieci łączące wodociągi dotychczas istniejące z planowanymi do wybudowania, w miejscowościach: Gródek, Moniatycze, Moniatycze Kolonia i Ubrodowice. W wyniku tego ma zostać wybudowanych niemal 56 km sieci wodociągowej i 18,5 km przyłączy.

Planuje się podłączyć do wodociągu 523 gospodarstwa domowe. Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup kontenera asenizacyjnego (tzw. beczki) do wywozu ścieków z terenu całej gminy. Inwestycję, wartą łącznie ponad 5 mln zł, podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma zakończyć się w listopadzie 2012 r., a drugi w styczniu 2014 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł (75% kosztów kwalifikowanych). W tym częściowo zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa.

Drugi wniosek o przyznanie pomocy dotyczy operacji pn.: „Zakup zestawu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Hrubieszów”. W ramach tej operacji Gmina Hrubieszów zamierza zakupić ciągnik wraz z przyczepą kontenerową i kontenerem komunalnym. Wartość tej operacji oszacowano na kwotę ponad 250 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 150 tys. zł.

Wkrótce Gmina ogłosi przetargi na realizację obu operacji.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki