Będą wspólne szkolenia Straży Granicznej i Służby Więziennej

Intencją porozumienia jest wspólna realizacja działalności szkoleniowej w obiektach obu stron z zakresu stosowania technik interwencji, praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego, sposobu konwojowania osób zatrzymanych, a także właściwego zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zagrożenia życia.

Reklamy

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej Lublinie zostało zawarte porozumienie dotyczące współpracy szkoleniowej pomiędzy Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen. bryg. SG Jarosławem Frączykiem a Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Włodzimierzem Jackiem Głuchem.

Intencją niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja działalności szkoleniowej w obiektach obu stron z zakresu stosowania technik interwencji, praworządnego stosowania środków przymusu bezpośredniego, sposobu konwojowania osób zatrzymanych, a także właściwego zachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zagrożenia życia. Wzajemna współpraca przewiduje również m.in. wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej z okręgu lubelskiego.


Info i fot. NOSG