Betlejemskie Światło Pokoju

18 grudnia 2007 r. o godzinie 10:00 na moście granicznym pomiędzy Polską, a Ukrainą w Zosinie harcerze i uczniowie hrubieszowskich szkół przekazali Betlejemskie Światło Pokoju – symbol jedności i pokoju ludzi różnych narodowości.

Reklamy

Światło przekazano na ręce proboszcza polskiej parafii pod wezwaniem Św. Anny we Włodzimierzu Wołyńskim – księdza Leszka Koszlaki.

po odśpiewaniu wspólnej kolędy i podzieleniu się opłatkiem, członkowie polskiej delegacji przekazali życzenia świąteczne i noworoczne dla Polonii ukraińskiej. W składzie polskiej delegacji byli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zbigniew Dolecki, Wicestarosta Hrubieszowski Leszek Czerwonka, Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego Wiktor Koziński, Komendantka hufca ZHP w Hrubieszowie Emilia Feliksiak, Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie Ryszard Krawczyk, Straż Graniczna. W skład delegacji ukraińskiej weszli: ks. Leszek Koszlaka – Parafia Św. Anny we Włodzimierzu Wołyńskim, Wicemer Włodzimierza Wołyńskiego Andrzej Szocki, przedstawiciele władz samorządu rejonowego, skauci z Łucka, młodzież szkolna, księża prawosławni z innych parafii włodzimierskich.

zobacz zdjęcia >>