Betlejemskie Światło Pokoju

HrubieszówZosin

Reklamy

Jak co roku, na moście granicznym pomiędzy Polską, a Ukrainą w Zosinie, harcerze i uczniowie hrubieszowskich szkół przekazali Betlejemskie Światło Pokoju – symbol jedności i pokoju ludzi różnych narodowości.

Po odśpiewaniu wspólnej kolędy i podzieleniu się opłatkiem, członkowie polskiej delegacji przekazali życzenia świąteczne i noworoczne stronie ukraińskiej, jak i ukraińskiej Polonii.

W składzie polskiej delegacji znaleźli się m. in.: proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki o. Wenancjusz Stasiuk, Wice – Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marek Bartkowiak, Sekretarz Urzędu Miasta Marek Watras, Sekretarz Starostwa Powiatowego Zdzisław Kosakowski, Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Temporowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk, Komendantka Hufca ZHP w Hrubieszowie Emilia Feliksiak, Służba Celna, Straż Graniczna, hrubieszowscy harcerze i młodzież szkolna.

W skład delegacji ukraińskiej weszli: przedstawiciele władz samorządu rejonowego, skauci z Łucka, młodzież szkolna, księża prawosławni z innych parafii włodzimierskich.

foto
HDK

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-12-27