Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie 20 czerwca 2007 r podsumowała VII edycję programu prewencyjnego skierowanego do młodzieży wszystkich typów szkół z terenu powiatu pod wspólnym hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Reklamy

Głównym założeniem programu jest przeciwstawienie się wszelkiego rodzaju patologiom społecznym występującym w środowiskach szkolnych, jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich, oraz propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W programie udział wzięło około 3500 młodych mieszkańców powiatu, w konkursach na wszystkich szczeblach (szkolnych, gminnych, powiatowym) uczestniczyło ponad 1400 osób.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli:

Joanna Marciniuk – Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu;
Mateusz Mielniczuk – Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie;
Patrycja Mazur – Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu;
Klaudia Polak – Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu;
Aleksandra Lizun – Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w Hrubieszowie.

Zwycięzcy komnkursu przeprowadzonego w gimnazjach to:
I miejsce – Katarzyna Tomczuk, Mircze
II miejsce – Hubert Lewandowski, gmina Hrubieszów
III miejsce – Mateusz Majerski, Mircze
wyróżnienie – Paulina Reder, Mircze
wyróżnienie – Ewelina Wójcik, Uchanie

Najlepsze programy prewencyjne w kategorii szkół średnich napisali:
I.Łukasz Otręba – Zespół Szkół nr 3 (kl. II a) w Hrubieszowie
II.Adam Kraska vel Basaj – Zespół Szkół nr 2 (kl.IIc) w Hrubieszowie
III.Magdalena Dobrowolska – Zespół Szkół nr 3 (kl.II c) w Hrubieszowie
wyróżniły się: Katarzyna Szewc – ZS Nr 3 (kl. IIb) w Hrubiesz
Agnieszka Nizio – ZS nr 3 (Kl. II b) w Hrubieszowie.
Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Starostę Hrubieszowskiego (z programu „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”);
ZKE S.A. w Zamościu;
KRUS O/Biłgoraj;
Cukrownię „Strzyżów” w Strzyżowie;
PBP Hrubieszów.

Uczniowie szkół średnich, którzy zakwalifikowali się do finału powiatowego, dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie uczestniczyć będą w zgrupowaniu seminaryjnym, gdzie poznają techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej.

info:
PBP

zobacz zdjęcia >>