Bezpieczne Gimnazjum

Mając na względzie bezpieczeństwo młodzieży, Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie rozpoczął wczoraj program pod nazwą „Bezpieczne Gimnazjum”. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego, a jego realizacja odbywa się przy współpracy Policji i Straży Miejskiej.

Reklamy

Podczas spotkań z młodzieżą poruszana jest problematyka dotycząca patologii społecznych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Policjanci przedstawiają uczniom także wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji.

Patronat nad tym programem objął  Starosta Hrubieszowski i Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

 

Jako główne cele programu obrano:

  • Przeciwstawienie się patologiom społecznym w tym przestępczością, alkoholizmem, narkomanią.
  • Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach.
  • Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za popełniane czyny karalne lub przejawy demoralizacji.
  • Promowanie zdrowego stylu życia (Stop uzależnieniom, anoreksja, bulimia, zachowania ryzykowne).
  • Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.

W programie zaplanowano dla jego adresatów konkurs, który będzie polegał na napisaniu pracy na jeden z podanych na spotkaniach tematów.

Prace konkursowe oceniać będzie  powalana do tego komisja. Finaliści konkursu będą zobowiązani do krótkiego ustnego zredagowania swojej pracy przed oceniającą ich komisją. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

 

Źródło: KPP w Hrubieszowie (EK)