Bezpłatne konsultacje – pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU (Krajowego Systemu Usług) w Zamościu zaprasza osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm zainteresowanych rozszerzeniem działalności na bezpłatne usługi informacyjne oraz usługi doradcze dofinansowane w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Informacje dotyczą możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszy Unijnych (PROW, RPO, POKL) m.in. na prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej, materiały i roboty budowlane, nowe i używane środki trwałe oraz środki transportu.

Konsultanci analizując sytuację firmy i osób fizycznych wskażą, które z dostępnych dofinansowań najbardziej odpowiadają ich potrzebom.

Jednym z projektów umożliwiających pozyskanie informacji na w/w temat jest projekt: „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług” – projekt systemowy PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny Filię w Zamościu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Usługi świadczone są:

W punkcie LPK KSU w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Dyżury w Hrubieszowie: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie pl. Wolności 15, Ip., pok. nr 106. Termin dyżurów: drugi czwartek miesiąca, godz. 10.00-14.00 (terminarz dyżurów można sprawdzić na stronie

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/opieka_nad_klientem_oraz_doradztwo/zapytanie_o_usluge/detale_pk?first=Y&selectedAgreementId=62

Usługa telefoniczna: (84) 639 33 55

Więcej informacji znajduje się na stronie www.fundacja.lublin.pl