Bezpłatne porady psychologiczno-pedagogiczne w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie uruchamiają telefoniczne porady psychologiczne i psychologiczno – pedagogiczne.

Reklamy

 

Potrzebujący pomocy i wsparcia mogą od dziś, od poniedziałku do piątku kontaktować się z psychologami.


Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie prowadzi porady i wsparcie psychologiczne skierowane do osób, dla których obecna sytuacja stanowi problem.

Jeśli mają Państwo potrzebę porozmawiania z doświadczonym psychologiem – zachęcamy do kontaktu w godzinach 9.00 – 14.00 pod numerem telefonu:  81 478 12 34.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie prowadzi poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci.

 

Jeśli mają Państwo potrzebę porozmawiania z doświadczonym psychologiem lub pedagogiem, zachęcamy do kontaktu w godzinach 8.00 – 15.00  pod numerami telefonów:

Lublin – 81-528-76-19 ;   535 287 620

Biała Podlaska – 83 343 64 54

Chełm – 82 565 54 23

Zamość – 84 627 93 85

 

Dodatkowe informacje na temat poradnictwa psychologicznego dostępne są również na stronie internetowej ROPS w Lublinie.

 

(UMWL)