Bezpłatne studia magisterskie w Zamościu

To bardzo ważne wydarzenie w historii Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 10 grudnia br. UPZ otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Reklamy

Studia magisterskie na tym kierunku będą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak również niestacjonarnej. Podobnie jak w przypadku innych kierunków w UPZ, studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia magisterskie w Uczelni Państwowej w Zamościu pozwolą kontynuować studia blisko miejsca zamieszkania absolwentom studiów licencjackich UPZ oraz innych szkół wyższych. Dotychczas po zdobyciu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia trzeba było wyjeżdżać do większych ośrodków akademickich. Teraz nie będzie to konieczne. Studia magisterskie będą mogły podjąć również osoby, które już pracują w zawodzie, a chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie.

Reklamy

Uruchomienie studiów magisterskich daje nadzieję na spełnienie potrzeby samorealizacji i rozwoju zawodowego dla całego środowiska pielęgniarskiego, pacjentom zaś na lepszą jakość opieki pielęgniarskiej. Wyższe kwalifikacje pielęgniarek pozwolą na zajmowanie przez absolwentów kierowniczych stanowisk oraz zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Pozwoli to także na rozwój indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, jak również wpłynie na zatrzymanie pielęgniarek w regionie. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ uruchomione studia pielęgniarskie drugiego stopnia są zgodne ze strategią i misją Uczelni, a pielęgniarstwo może spełnić rosnące wymagania społeczne, ponieważ oprze praktykę na swoistej wiedzy naukowej i na wykwalifikowanych profesjonalistach – mówi dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej w Zamościu.

To kolejny krok w rozwoju UPZ. W 2017 r. Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Uruchomienie kierunku poprzedziło przygotowanie profesjonalnej bazy dydaktycznej i wyposażenia potrzebnego do kompleksowego kształcenia przyszłego personelu medycznego. W budynku przy ul. Hrubieszowskiej 24 znajdują się: pracownia umiejętności pielęgniarskich, pracownia higieny osobistej, pracownia ratunkowa, pracownia badań fizykalnych, pracownia pediatryczna. Są one wyposażone w profesjonalny sprzęt, m.in. zestawy do pozorowania urazów, modele do nauki iniekcji wszystkich typów, aparaty EKG, pompy infuzyjne, inkubatory, wszelkie możliwe modele anatomiczne, łóżka szpitalne, fantomy, tablice planszowe przedstawiające elementy morfotyczne krwi, czy kariotyp człowieka.

Dla potrzeb studiów magisterskich budynek przy ul. Hrubieszowskiej został rozbudowany i powstanie w nim Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Jego otwarcie planowanejest w II kwartale 2021 roku.

Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 6 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków własnych Uczelni i funduszy pozyskanych z projektów unijnych. Rozbudowa tego budynku to 500 metrów nowej infrastruktury przygotowanej dla kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z windą zdolną do przewożenia łóżek szpitalnych oraz z garażem dla karetki pogotowia. Wszystko po to, by studenci mogli kształcić się w zbliżonych do szpitala warunkach. Na wyposażenie Centrum składają się fantomy, trenażery, a także urządzenia elektroniczne, które w procesie kształcenia pielęgniarek odgrywają coraz większą rolę – mówi o inwestycji kanclerz UPZ Jerzy Korniluk.

To właśnie w pracowniach pielęgniarskich oraz Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo będą zdobywać umiejętności praktyczne.

Nabór na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, tak jak w przypadku innych oferowanych przez UPZ kierunków, rozpocznie się 01 marca 2021 r.

Oprócz kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (licencjackie i magisterskie), Uczelnia Państwowa w Zamościu oferuje także studia inżynierskie: mechanika i budowa maszyn oraz logistyka, a także studia licencjackie: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, turystyka i rekreacja.

(info i fot. UPZ)