Bezpłatne szkolenia …

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach „NOWY ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Reklamy

Szkolenie skierowane jest do:

– rolników lub domowników gospodarstw rolnych,
– osób zatrudnionych w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność rolniczą,
– osób w wieku 16 – 40 lat,
– osób posiadających miejsce stałego lub tymczasowego zameldowania w miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

OFERUJEMY:
Szkolenia specjalistyczne z zakresu m. in. :

– fakturzysta z obsługą komputera
– podstawy biznesu
– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
– pracownik małej gastronomii
– operator wózka widłowego
– pilarz
– tapicer
– pracownik administracyjno – biurowy

Wszyscy uczestnicy szkoleń specjalistycznych wezmą udział w doradztwie zawodowym i psychologicznym.

Szkolenia odbywają się na terenie powiatu Hrubieszowskiego.

UCZESTNIKOM SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY:

– możliwość zwrotu kosztów dojazdu,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– dogodny termin zajęć,
– możliwość zwrotu kosztów opieki nad dziećmi oraz nad osobami wymagającymi ciągłej opieki w trakcie trwania szkoleń,
– kompleksową pomoc psychologów oraz doradców zawodowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Hrubieszowie – Pl. Wolności 15, pok.1; tel./fax: (084) 696 54 77.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Materiał przygotowała Anna Łukiewicz